نجات جان انسان ها با استفاده از پالس نور

دانشمندان فکر می کنند که پرتوهای نور قرمز می تواند ضربان قلب نرمال در انسان را بازیابی کنند.به گزارش کلیک، دانشمندان به فکر جایگزینی پالس های نوری به جای شوک الکتریکی دردناک هستند. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز ایده خود را بر روی حیوانات آزمایش کردند و امیدوار هستند که بتوانند به کمک مهندسی پزشکی دفیبریلاتورهای نوری برای نجات جان افراد بسازنند.

نجات جان انسان ها با استفاده از پالس نور

به گزارش کلیک، دانشمندان به فکر جایگزینی پالس های نوری به جای شوک الکتریکی دردناک هستند. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز ایده خود را بر روی حیوانات آزمایش کردند و امیدوار هستند که بتوانند به کمک مهندسی پزشکی دفیبریلاتورهای نوری برای نجات جان افراد بسازنند.

زمانی که نور قرمز به قلب بیمار ایست قلبی تابانده شود، عملکرد طبیعی قلب به شیوه ای بدون درد و ملایم باز می گردد.

دفیبریلاتورهای معمولی، که از پالس های الکتریکی استفاده می کنند، می توانند به بافت قلب آسیب برسانند. پالس های نور امن تر و ملایم تر هستند و می تواند مناسب ترین راه مقابله با نامنظم شدن ضربان قلب بیمار باشند.

علمی که در این راه مورد استفاده قرار می گیرد مرتبط با اپتوژنتیک است که در آن پروتئین های حساس به نور به بافت های زنده متصل می شوند. زمانی که نور به این پروتئین ها برخورد می کند، می تواند فعالیت های الکترونیکی داخل سلول را تغییر دهند.

یک تیم پژوهشی از دانشگاه بوون آلمان، پالس های نوری را بر روی قلب موش های، آزمایش کردند و متوجه شدند که پالس های نوری می تواند ضربان قلب منظم را بازگرداند و برای این کاری نیمی از پالس های نوری که به کار گرفته می شود لازم است.

دانشمندان دانشگاه جان هاپکینز توانستند یک فیلم شبیه سازی شده طراحی کردند که در این فیلم، نور آبی که برای موش ها استفاده شده بود، برای بافت قلب انسان کافی نیست. نور قرمز که طول موج بلندتری دارد برای انسان موثر تر است. حداقل با توجه به شبیه سازی کامپیوتری آن ها، نور قرمز قوی تر است.

ساخت این دفیبریلاتورهای نوری پنج الی ده سال طول خواهد کشد.

ارسال نظر