حرکت بحث برانگیز و غیراخلاقی دانشمندان در آزمایش سلول های بنیادی

طبق گفته یکی از کارشناسان علم سلول های بنیادی، برخی از دانشمندان از مرزهای اخلاقی علم عبور کرده و در حال دخالت در کار خداوند می باشند.

حرکت بحث برانگیز و غیراخلاقی دانشمندان در آزمایش سلول های بنیادی

به گزارش کلیک، اخیرا محققان ژاپنی سلولهایی را از نوک دم یک موش گرفته اند، آن را به سلول های بنیادی پرتوان القایی تبدیل کرده اند، سپس آنها را با استفاده از بافت تخمدان جنینی موش به سلول های تخمک نابالغ منتقل کرده اند، آنها را به بلوغ رسانده اند، و با اسپرم موش بارور ساخته اند، آنها را در رحم موش دیگری کاشته اند ... و در نهایت یک موش متولد شد.

دکتر دیوید پرنتیک، از موسسه شارلوت لوزیر به سایت OneNewsNow گفت، حامیان این اقدامات معتقدند این فرآیند بحث برانگیز می تواند به زنان نابارور یا به توسعه طبیعی مطالعات کمک کند ، اما از طرف دیگر می گوید "این فقط ظاهر ماجراست".
دکتر پرنتیک می گوید: "آنها می خواهند تعداد خیلی زیادی تخمک انسان را به دست آورند تا آزمایش های زیادی روی انسان انجام دهند. جنین انسان را بسازند و سپس آن را نابود کنند،و تعداد زیادی کلون انسان بسازند. چون مهم ترین فاکتور در ساخت کلون، آن است که تخمک هایی داشته باشیم که بتواند تعداد زیادی جنین ترکیبی انسانی - حیوانی بسازد یا جنین هایی بسازد که با مهندسی ژنتیکی به دست آمده اند".
همه این آزمایش ها بدان معناست که دانشمندان اکنون به سمت ساخت انسان و انجام آزمایش های علمی برای دستیابی به موجودات انسانی - حیوانی می روند که به گفته پرنتیک، آزمایش هایی غیراخلاقی هستند و جنین انسان را نابود می کنند.
دکتر پرنتیک نتیجه گرفت "این آزمایش ها واقعا پتانسیل ایجاد مشکلات زیادی را دارند... آنها با ساختن تخمک ها، و سپس استفاده از آنها برای آزمایشهای شان به راحتی به جنگ با اراده خداوند رفته اند."

ارسال نظر