بازدید دکتر ستاری از استارت آپ های الکامپ ۲۱

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور با حضور در سالن ۱۸ از استارت آپ های حاضر در نمایشگاه الکامپ ۲۱ بازدید کرد.به گزارش کلیک، دکتر ستاری که به منظور حضور در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ ۲۱ در نمایشگاه بین المللی حاضر شده بود ضمن بازدید از غرفه های استارت آپ حاضر در نمایشگاه با صاحبان این مشاغل گفت و گو کرد و قول مساعد برای همکاری دولت با آنها را داد.

بازدید دکتر ستاری از استارت آپ های الکامپ ۲۱

به گزارش کلیک، دکتر ستاری که به منظور حضور در مراسم اختتامیه نمایشگاه الکامپ ۲۱ در نمایشگاه بین المللی حاضر شده بود ضمن بازدید از غرفه های استارت آپ حاضر در نمایشگاه با صاحبان این مشاغل گفت و گو کرد و قول مساعد برای همکاری دولت با آنها را داد .

دکتر ستاری پس از بازدید از سالن ۱۸ به سمت سالن خلیج فارس رفت تا در مراسم اختتامیه این نمایشگاه حاضر شود.

در زیر چند عکس از این بازدید را می بینید:
11

222

333

ارسال نظر