حمایت مالی از استارت آپ ها

<p>در ادامه معرفی استارت آپ های نمایشگاه الکامپ ۲۱، به معرفی طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان خواهیم پرداخت.حسن فتحی کارشناس بازار فناوری طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان در مصاحبه اختصاصی با سایت کلیک گفت: این طرح دولتی است و وابسته به معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری است. ما با نرخ 9% به شرکت های دانش بنیان تسهیلات می دهیم و این طرح به این شکل است که یک خریدار و یک فروشنده باید باشد و ما مبلغ آن را لیزینگ می کنیم و اقساط انرا از خریدار می گیریم دوره بازپرداخت سی ماهه است و شش ماه هم تنفس دارد که مجموعا سی و شش ماهه می شود. وی در ادامه گفت: فروشنده باید تولید کننده کالا باشد یعنی یک شرکت دانش بنیان باشد و واسطه نمی تواند از این طرح استفاده کند. صلاحیت شرکت دانش بنیان را یک کار گروه که در معاونت علمی است بررسی می کند و فرایند آن شش ماه طول می کشد و باید تقاضا خود را در سایت دانش بنیان ثبت کند تا بررسی شود و هیچ ضمانتی از انها گرفته نمی شود و تمام مراحل بررسی هایی که لازم است بصورت مجانی انجام می گیرد وی در ادامه اضافه کرد: از وام لیزینگ حداکثر تا ده بار می توان استفاده کرد و این در صورتی است که صلاحیت آن تایید شود.</p>

حمایت مالی از استارت آپ ها

حسن فتحی کارشناس بازار فناوری طرح لیزینگ محصولات دانش بنیان در مصاحبه اختصاصی با سایت کلیک گفت: این طرح دولتی است و وابسته به معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری است. ما با نرخ 9% به شرکت های دانش بنیان تسهیلات می دهیم و این طرح به این شکل است که یک خریدار و یک فروشنده باید باشد و ما مبلغ آن را لیزینگ می کنیم و اقساط انرا از خریدار می گیریم دوره بازپرداخت سی ماهه است و شش ماه هم تنفس دارد که مجموعا سی و شش ماهه می شود.
وی در ادامه گفت: فروشنده باید تولید کننده کالا باشد یعنی یک شرکت دانش بنیان باشد و واسطه نمی تواند از این طرح استفاده کند. صلاحیت شرکت دانش بنیان را یک کار گروه که در معاونت علمی است بررسی می کند و فرایند آن شش ماه طول می کشد و باید تقاضا خود را در سایت دانش بنیان ثبت کند تا بررسی شود و هیچ ضمانتی از انها گرفته نمی شود و تمام مراحل بررسی هایی که لازم است بصورت مجانی انجام می گیرد
وی در ادامه اضافه کرد: از وام لیزینگ حداکثر تا ده بار می توان استفاده کرد و این در صورتی است که صلاحیت آن تایید شود.

ارسال نظر