سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اتاق بازرگانی مالزی تفاهم نامه امضا کردند

عصر دیروز (شنبه، ۲۷ آذرماه) در جریان الکامپ تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رییس اتاق بین الملل بازرگانی و صنعت مالزی به امضا رسید.

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اتاق بازرگانی مالزی تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش کلیک ، این تفاهم نامه را ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای و داتوک ویرا جلیلا بابا، رییس اتاق بین الملل بازرگانی و صنعت مالزی ( MICCI ) امضا کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف توافق کردند که یک چارچوب کلی برای تسهیل همکاری در قالب این تفاهم نامه و در زمینه های فعالیت ها و کسب و کارهای مرتبط شکل بگیرد.

تسهیل سرمایه گذاری در فناوری های مشترک و توسعه شرکت ها در ایران و مالزی، انجام پروژه های مشترک مورد علاقه دو طرف، خلق فرصت های سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاران برای فناوری ها و محصولات دو طرف، همکاری در اجرای رویدادهای مورد نظر و تسهیل در اشتراک گذاری تجارب موفق از جمله زمینه های همکاری ذکر شده در این تفاهم نامه است. همچنین، شناسایی پروژه هایی که امکان پیاده سازی مشترک داشته باشد و همکاری و تسهیل تبادل هیات های تجاری از موارد مذکوردر این تفاهم نامه است.

اتاق بین الملل بازرگانی وصنعت مالزی با بیش از یک هزار عضو سازمانی از سوی دولت مالزی به عنوان یکی از نمایندگان فعال جامعه تجار مالزی مورد وثوق است.

ارسال نظر