اختراع جدید دانشمندان تگزاس برای کمک به پزشکان در مبارزه با سرطان

پزشکان مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس امیدوار هستند که فناوری جدیدی که آن ها ایجاد کرده اند بتواند در جراحی تومورهای سرطانی کمک کننده باشد.

 اختراع جدید دانشمندان تگزاس برای کمک به پزشکان در مبارزه با سرطان

به گزارش کلیک، تیمی از پژوهشگران یک نانو حسگر pH ایجاد کرده اند که از طریق تزریق می تواند بافت های سرطانی را نشان دهد.مطالعات اولیه نشان می دهد زمانی که بافت به روشنی قابل رویت است، جراحان خیلی بهتر قادر به حذف بافت سرطانی هستند.

محقق و مهندس پزشکی، دکتر جینمینگ گو برای شبیه سازی این روند از لوله های محلول مایع استفاده کرده است. لوله ها یکسان هستند ولی یک دوربین مادون قرمز نشان می دهد که یکی از آن ها درخشان تر است. به تقلید از تومورهای سرطانی لوله درخشان تر اسیدی تر است. انتظار می رود که این فرایند برای کمک به جراحان در درمان دقیق تر سرطان مفید واقع شود.

امروز، زمانی که جراحان بافت های سرطانی را خارج می کنند فقط از روی تجربه تشخیص می دهند که بافت سرطانی است یا نه. هنوز فناوری جدید بر روی بیماران آزمایش نشده است. انتظار می رود که کارآزمایی های بالینی در تابستان سال آینده شروع شود.

ارسال نظر