سند کاخ سفید برای مقابله با برخورد سیارک

برای سال ها دانشمندان در مورد خطر انقراض موجودات کره زمین در اثر برخورد شهاب سنگ هشدار می دادند اما اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته بود.

سند کاخ سفید برای مقابله با برخورد سیارک

به گزارش کلیک، ما در نظارت این سنگ های فضایی بهتر شده ایم اما هنوز چند روز یا چند هفته بیشتر فرصت نخواهیم داشت که وقوع چنین رویدادی با خبر شویم. خوشبختانه تا کنون هنوز چیزی مشاهده نشده است که در شرف برخورد با زمین باشد. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد چه کنیم؟

عاقبت کاخ سفید یک برنامه دقیق با عنوان استراتژی آمادگی ملی اشیای نزدیک به زمین" اعلام کرده است تا برای چنین رویدادی آماده باشد.

این سند توسط گروه کاری شناسایی و تخفیف اثرات اجرام نزدیک به زمین(DAMIEN) ایجاد شده و ماه گذشته توسط دفتر علوم و فناوری کاخ سفید منتشر شد.

طبق این سند، هدف "ارتقای آمادگی ملت ما برای مقابله با خطرات اشیای نزدیک به زمین(NEO) عنوان شده و تجهیزات ملی و بین المللی را با هم ادغام کرده تا توانایی های مهم را افزایش دهند.

زمانی که در مورد NEO ها حرف می زنیم، به سیارک هایی اشاره می کنیم که یک مدار داشته که باعث می شود به زمین نزدیک شوند. این سیارک ها از چند متر تا چندین کیلومتر طول داشته و ممکن است اثرات مخربی بر جای بگذارند.

جامعه نجومی تخمین میزند که حدود ۶۰ درصد NEOها بزرگ تر از ۱٫۵ کیلومتر هستند. تصویر زیر که از سند کاخ سفید برگرفته شده است، سیارک هایی شناسایی شده نزدیک به زمین فعلی(میله های سبز)، تخمین فعلی از تعداد موجود(خط قرمز) و میزان بررسی بیشتر(خط آبی) را نشان می دهد.

نوشته های قرمز در بالا میزان خطر را برای هر دسته بندی نشان می دهند.

سند کاخ سفید

این استراتژی جدید بر اساس کار ناسا طراحی شده که هم اکنون مشغول کار بر روی آن است تا NEOها را بهتر شناسایی کند.باید اطمینان حاصل کرد که سیارک ها به موقع شناسایی شده و بر نیازهای ما پس از اطمینان از برخورد سیارک با زمین، واقف باشند.

استرانژی به هفت بخش اصلی تقسیم شده که در زیر به زبان ساده برای شما عنوان می شود:

  1. ارتقای شناسایی، ردیابی و تشخیص خصوصیات NEO.

هدف اول شامل تحقیق بر روی نوعی فناوری است که به ردیابی و مطالعات NEO مانند مرکز بررسی ریز سیاره ها و سیستم هشدار دهنده جدید ناسا است.

  1. توسعه روش هایی برای انحراف و درهم شکستن NEO.

این اهداف شامل توسعه قابلیت های پاسخ سریع مانند نحوه انحراف و مختل کردن مسیر سیارک ها می شود.

  1. بهبود مدل سازی، پیش بینی و یکپارچه سازی اطلاعات.

این هدف به منظور تعیین مدل های بهتر خط سیر NEO و کاهش عدم اطمینان مطرح شده است.هدف نهایی اطمینان ازا ین است که آیا واقعا چیزی با ما برخورد می کند و اثرات آن چقدر بد خواهد بود.

  1. توسعه روندهای اورژانسی برای اثرات NEO.

این یک هدف مهم است و روندها را در جای صحیح خود برای اتفاقات در پیش رو قرار می دهد.

  1. ایجاد یک روند بازیابی و پاسخ به اثرات NEO.

فرض کنیم یک برخورد، غیر قابل اجتناب است، در این صورت چه باید کرد؟ این بستگی دارد که NEO در اقیانوس سقوط کند یا در مناطق شهری و یا در وسط ناکجاآباد. ایجاد پروتکل برای هر اتفاق ممکن می‌تواند کلید بازیابی پس از رویداد باشد.

  1. حمایت از همکاری های بین المللی

زمانی که بحث همکاری با یکدیگر پیش می آید، چیزی به اندازه یک سیارک باعث نمی‌شود که حس کنید مرزها چقدر بی اهمیت هستند. این مرحله از استراتژی به همکاری آمریکا و ناسا با سایر دولت ها است که برای رویداد NEO آماده باشند.

  1. ایجاد پروتکل همکاری و ارتباطات برای انجام اقدامات.

این هدف در مورد ارتباطات و راه اندازی پروتکل هایی است که در رویداد NEO اول به چه کسی اعلام شود و چه زمانی با رسانه ا و پلیس وارد گفتگو شوند. این پروتکل ها به آمریکا کمک می کنند تصمیم بگیرد آیا سیارک را منحرف کرده یا اینکه آماده برای برخورد باشند. آن‌ها همچنین مشخص می کنند زمانی که تاثیرات این برخورد در خارج از آمریکا باشد، چه اقداماتی انجام دهند.

آنچه مسلم است، یک سند استراتژی به تنهایی قادر نیست ما را از یک NEO نجات دهد. مشکل واقعی این است که ما هنوز به موقع سیارک ها را شناسایی نمی کنیم و از این رو گزینه چندانی برای مقابله با آن‌ها نداریم.

اما این حقیقت که کاخ سفید عاقبت تمام این مراحل را مستند کرده است، ما را یک قدم به آمادگی در مقابل آن نزدیک تر می کند. خبر خوب این است که شانس برخورد یک سیارک به زمین در ۱۰۰ سال آینده کمتر از ۰٫۰۱ درصد است. پس نیازی نیست به این زودی ها نگران شویم اما بهتر است خود را آماده چنین رویدادی کنیم.

ارسال نظر