رنگ سال 1401 چیست؟

رنگ سال 1401 رنگی از خانواده بنفش به نام Veri Peri (آبی بنفش به رنگ گل پریوش) است. این رنگ توسط شرکت پنتون معرفی شده است.

رنگ سال 1401 چیست؟

وری پری از خانواده رنگ بنفش با کد رنگی 3938-17 است. پنتون در توضیح این رنگ نوشته:

«رنگ آبی ارغوانی پويا با ته رنگ بنفش قرمز (قرمز ارغوانی)، وفاداری و ثبات رنگ آبی را با انرژی و هیجان قرمز ترکیب می‌کند.»

یکی از مسئولان موسسه رنگ پنتون همچنین عنوان کرد:

«این رنگ نمادی از عصر حال و گذاری است که در حال عبور از آن هستیم.»

شایان ذکر است این بیست و سومین بار متوالی است که پنتون رنگ سال را انتخاب می‌کند.

به گفته این شرکت، متخصصان رنگ پنتون با توجه به نحوه رشد و تکامل جهان و افراد، رنگ سال را انتخاب می‌کنند.

برای مثال این شرکت برای سال 1400 دو رنگ را معرفی کرد که به حال و هوا و فضای جهان می‌خورد.

این رنگ ها، خاکستری استیل و زرد بودند که در کنار هم با عنوان Ultimate Gray معرفی شدند.

رنگ خاکستری سال 1400 نشان از آمدن یک سال طوفانی (ظهور ویروس کرونا) داشت و رنگ زرد هم نماد امید به آینده‌ای آفتابی و روشن بود.

نماد سال 1401 چیست؟

سال 1401 سال ببر سیاه (آبی)، به انگلیسی Black (Blue) Water Tiger خواهد بود. ببر شجاع، با احساس، مثبت‌اندیش و دنبال چالش و ماجراجویی است.

سال ببر سیاه آبی (آبزی) نوید سالی روشن، پر از وقایع و تغییرها را می‌دهد!

رنگ سال 1401 چیست

نماد سال 1401 مخصوصا برای افراد خلاق و هنرمندان مطلوب گزارش شده است.

رنگ خاکستری سال 1400 نشان از آمدن یک سال طوفانی (ظهور ویروس کرونا) داشت و رنگ زرد هم نماد امید به آینده‌ای آفتابی و روشن بود.

نماد سال 1401 چیست؟

سال 1401 سال ببر سیاه (آبی)، به انگلیسی Black (Blue) Water Tiger خواهد بود. ببر شجاع، با احساس، مثبت‌اندیش و دنبال چالش و ماجراجویی است.

سال ببر سیاه آبی (آبزی) نوید سالی روشن، پر از وقایع و تغییرها را می‌دهد!

رنگ سال 1401 چیست

نماد سال 1401 مخصوصا برای افراد خلاق و هنرمندان مطلوب گزارش شده است.

ارسال نظر