شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی کارشناسی ارشد 1400 - 1401

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ امروز سه شنبه ۲۷ مهرماه اعلام می‌شود. اگر مجاز شده‌اید شاید بپرسید شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی کارشناسی ارشد چقدر است؟

شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی کارشناسی ارشد 1400 - 1401

در کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰، تعداد ۶۳۴ هزار و ۵۴ داوطلب شرکت کرده‌اند. مجاز شدگان می‌توانند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی انتخاب رشته کنند. اما شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۰ چقدر شده است؟

دانشگاه های غیرانتفاعی دو شهریه ثابت و متغیر دارند. شهریه ثابت در کل دوران تحصیل دانشجویان ثابت است، اما شهریه متغیر را هیئت امنای دانشگاه ها تعیین می‌کنند و در سال جدید ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دارد.

نکته مهم: دانشگاه‌های غیر انتفاعی بر اساس کیفیت آموزشی رتبه بندی می‌شوند، از این رو شهریه کارشناسی ارشد از یک واحد به واحد دیگر متفاوت است.

شهریه ارشد دانشگاه غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰

گروه آموزشی علوم انسانی سایر گروه های آموزشی
شهریه ثابت از 8,900,000 تا 12,500,000 از 9,500,000 تا 14,000,000
شهریه متغیر هر واحد نظری از1,650,000 تا 2,270,000 از 1,900,000 تا 2,500,000
شهریه متغیر هر واحد عملی از 2,480,000 تا 3,200,000 از 2,840,000 تا 3,680,000
شهریه متغیر هر واحد پایان نامه از 4,420,000 تا 7,800,000 از 5,510,000 تا 8,008,000

فرمول کلی محاسبه شهریه دانشگاه غیرانتفاعی

شهریه کل یک ترم تحصیلی دانشجو در صورتی که ۸ واحد نظری اخذ کرده باشد، بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

شهریه کل یک ترم تحصیلی = شهریه ثابت + ( شهریه متغیر نظری * ۸ )

برای اطلاع دقیق از شهریه دانشگاه غیر انتفاعی مد نظرتان در مقطع کارشناسی ارشد، بهتر است با دانشگاه تماس بگیرید.

ارسال نظر