رمزارز ملی ایران در آستانه رونمایی

رئیس کل بانک مرکزی از استفاده آزمایشی رمز پول ملی به مدت 6 ماه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رمزارز ملی ایران در آستانه رونمایی

رمزارز ملی ایران در آستانه رونمایی

علی صالح آبادی رییس بانک مرکزی گفت: «موضوع رمز پول بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی مطرح بوده است. سرانجام در این دوره کارگروهی متشکل از کارشناسان اقتصادی، فنی و نشر اسکناس این موضوع را تا مرحله عملیاتی و به صورت آزمایشی به سرانجام رساندند. در همین راستا طی ماه‌های آتی، شاهد اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق از کشور خواهیم بود.
او بازه زمانی آزمایشی بودن این طرح را 6 ماه اعلام کرد و اظهار داشت بعد از این بازه زمانی ضمن آسیب‌شناسی موضوع، گزارش این طرح در اختیار صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی قرار می‌گیرد تا از نقطه نظرات فرهیختگان در این حوزه بهره گرفته شود. وی همچنین تاکید کرد حتما باید آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی در این زمینه توسط کارشناسان انجام گیرد.

ارسال نظر