رکوردزنی نرخ سود بین بانکی | پول غنیمتی برای بانک‌ها

در هفته سوم آبان ماه، نرخ سود بین بانکی به در سطح 20.7 رسید و قیمت پول در بازار بین بانکی به رکورد 9 ماه گذشته را شکست. 

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی | پول غنیمتی برای بانک‌ها

نرخ سود بین بانکی روند رکوردزنی خود را تداوم بخشیده و به اوج خود از بهمن سال 99 تا کنون رسید. بررسی بازارهای مالی در هفته سوم آبان ماه نشان می‌دهد این افزایش در نتیجه مازاد تقاضای بانک ها در هفته های اخیر صورت گرفته است.

نرخ بهره به بالاترین میزان خود در تمام 8 ماه اخیر رسیده و روند رکوردزنی‌های خود را تداوم بخشیده است. این اتفاق ریشه در کدام داد و ستد مالی در کشور داشته است؟

به طور کلی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود و وضع مالی بانک‌ها در دو بازار شرکت می‌کند:

  • بازار بین بانکی
  • بازار باز

رکوردزنی‌های بسط نقدینگی در بازار باز

در عملیات هفتگی بازار باز، بانک مرکزی هر هفته با خرید اوراق از نهادهای مالی، کسری موجود در این نهاد ها را مرتفع می‌کند و با بسط پول، مانع از افزایش نرخ سود بین بانکی می‌شود. البته در تاریخ سررسید، آن مبلغ با نرخ سود مشخص به بانک مرکزی باز می‌گردد و در این بین آنچه اهمیت می‌یابد، خالص بسط و قبض در هر هفته است. متغیری که در هفته‌های اخیر مثبت بوده است.

بررسی حجم تزریق نقدینگی در این بازار در هفته های اخیر نشان می‌دهد سیاست بانک مرکزی در پاییز امسال، تزریق بیشتر پول به بانک های مقروض بوده است.

بسط بالای پول در این بازار از تمام هفته های سال گذشته بالاتر بوده اما نرخ سود آن هنوز کمتر از این مقدار در پایان سال گذشته بوده است.

به طور معمول این نرخ در ماه های پایانی سال 99 در بازه 19.8 تا 20 درصد حرکت می‌کرد، این در حالی است که در پاییز امسال این نرخ غالبا 19.4 درصد بوده و در این مدت با افزایشی ملایم در نهایت به 19.7 درصد رسیده است.

این دو رخداد می‌تواند به منظور کاهش معاملات در بازار بین بانکی و جلوگیری از افزایش نرخ سود بین بانکی باشد.

نرخ سود بانکی

کاهش اعتبارات و رکوردزنی نرخ سود بین بانکی

در بازار بین بانکی، بانک‌های دارای کسری اقدام به وام گرفتن از بانک‌های دارای مازاد می‌کنند. این داد و ستد با تاریخ سررسید کوتاه مدت و نرخ سودی مشخص انجام می‌شود که دامنه نوسان آن از 14 تا 22 درصد است.

کف و سقف دالان نرخ سود در اختیار بانک مرکزی است. به این معنا که اگر بانکی نتوانست در بازار شبانه اقدام به استقراض کند، به بانک مرکزی رجوع کرده و از این نهاد در نرخ سود 22 درصد اعتبارات قاعده مند بگیرد.

در بررسی حجم اعتبارات قاعده مند در پاییز امسال مشاهده می‌شود این رقم در هفته‌های اخیر سیری نزولی داشته و از مرز 40 هزار میلیارد تومان به حدود 5 هزار میلیارد تومان افول کرده است.

به عبارت دیگر حجم داد و ستد بانک مرکزی در بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی که در هفته‌های اخیر سیری صعودی داشته است، در این هفته به بالاترین سطح خود در 8 ماه اخیر رسیده و رکوردی بی سابقه را در این مدت ثبت کرد.

این نرخ با 0.09 واحد درصد افزایش نسبت به هفته قبل در بازار بین بانکی به 20.7 درصد رسیده که بیشترین میزان از هفته های پایانی بهمن 99 تا کنون بوده است.

البته روند افزایشی این متغیر، حاکی از آن است که مسیر صعود در نرخ بهره در حال متوقف شدن بوده و احتمالا به سقف خود رسیده باشد. چرا که میزان افزایش در هفته‌های اخیر مسیری نزولی داشته است.

عامل این رخداد چه بوده است؟

به طور کلی نرخ بهره و تغییرات آن در نظام بانکی ناشی از عرضه و تقاضای پول میان بانک مرکزی و بانک های کشور است. بررسی ها نشان می دهد در ماه های اخیر درآمدزایی شرکت های دولتی افزایش بی سابقه ای پیدا کرده که این امر موجب انتقال بخش مهمی از منابع بانک ها به بانک مرکزی شده است.

به عبارت دیگر منابع بانک ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در بخش مصارف هنوز این تعدیل شکل نگرفته است. یعنی روند تسهیلات دهی بانک‌ها و در آمدزایی نهادهای مالی با این اتفاق در بخش منابع یا عرضه پول تطبیق پیدا نکرده است.

به تعبیر اقتصادی‌تر می‌توان گفت کاهش در سمت عرضه موجب ایجاد مازاد تقاضا در بانک‌ها شده و این رخداد نرخ سود بین بانکی را افزایش داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی با بسط بی‌سابقه پول در بازار باز و نرخ سودی پایین‌تر، از یکسو و عدم تغییر در دالان نرخ سود از سوی دیگر سعی در پایین نگه داشتن نرخ سود بین‌بانکی در کشور دارد.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی و جلوگیری از رشد آن در بازار بین بانکی، می‌تواند منجر به نشت نقدینگی و افزایش تورم در کشور شود.

افزایش نرخ بهره بین بانکی

منبع: اکوایران

ارسال نظر