حدود دو میلیون تویوتا راو 4 با خطر آتش سوزی مواجه هستند

شواهد و قرائن از وجود نقص در قطب مثبت باتری این مدل‌ها حکایت دارند که در اثر آن، دو وضعیت خطرناک امکان وقوع  خواهد داشت؛ اول اینکه ممکن است خودرو از حرکت بازایستد که این وضعیت چندان بغرنج به نظر نمی‌رسد. اما در حالت دوم خطر وقوع آتش سوزی در موتور خودرو وجود دارد که قطعا نگران‌کننده خواهد بود.

حدود دو میلیون تویوتا راو 4 با خطر آتش سوزی مواجه هستند

موسسه NHTSA یا سازمان امنیت و ترافیک بزرگراه‌های ایالات متحده پژوهش‌هایی را روی مدل‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تویوتا راو 4 انجام داده و احتمال وقوع آتش سوزی در آنها را تایید کرده است. بنابر نتایج حاصل از این بررسی، احتمالا شرکت تویوتا مجبور به فراخوان حدود ۱.۹ میلیون دستگاه تویوتا راو ۴ از سراسر ایالات متحده شود.

شواهد و قرائن از وجود نقص در قطب مثبت باتری این مدل‌ها حکایت دارند که در اثر آن، دو وضعیت خطرناک امکان وقوع خواهد داشت؛ اول اینکه ممکن است خودرو از حرکت بازایستد که این وضعیت چندان بغرنج به نظر نمی‌رسد. اما در حالت دوم خطر وقوع آتش سوزی در موتور خودرو وجود دارد که قطعا نگران‌کننده خواهد بود.

تاکنون ۱۱ شکایت ناشی از این ایراد به دفتر سازمان ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های ایالات متحده ارسال شده است. همچنین در چهار مورد از گزارش‌های ارسال شده به نهاد مذکور، تویوتا RAV4 با آتش سوزی منجر به اطفاء مواجه بوده است.

حدود دو میلیون تویوتا راو 4 با خطر آتش سوزی مواجه هستند موسسه NHTSA علت اصلی وقوع این ایراد را نصب ناصحیح باتری در سر جای خود و یا جابجایی آن به دلیل تعمیرات دانسته و احتمالا باید منتظر یکی از بزرگترین فراخوان‌های تویوتا طی سال‌های اخیر جهت رفع این عیب باشیم.

درمیان شکایات ارسال شده به سازمان‌های نظارتی آمریکا، یک تویوتا RAV 4 هیبرید نیز موجود است که طبق اظهارات مالک آن، خودرو حین حرکت با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت گرفتار شعله‌های آتش شده و در نهایت به طور کامل از بین رفته است.

در حال حاضر ارزیابی‌های اولیه در دست انجام هستند و هنوز خبر قطعی مبنی بر صدور فراخوان از سوی شرکت تویوتا به گوش نرسیده است. اما با توجه به حساسیت این قضیه، به احتمال قوی در آینده نزدیک اخبار بیشتری مبنی بر خدمات شرکت تویوتا به خودروهای درگیر در این ماجرا شنیده خواهد شد.

ارسال نظر