اخذ ویزای تحصیلی در کدام کشور ها فرآیند ساده‌تری دارد؟

رسانه کلیک - افرادی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های مهم دنیا را دارند، دیر یا زود نسبت به سخت‌گیری‌های سفارت کشورها در صدور ویزا آشنا می‌شوند. در واقع یکی از مهم‌ترین مراحل مهاجرت تحصیلی، دریافت ویزا است. کشورهای اروپایی، اغلب نسبت به دیگر کشورها سخت‌گیری بیشتری در این زمینه نسبت به دانشجویان ایرانی نشان می‌دهند، به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند تا در کشورهای غیراروپایی همچون کانادا و یا استرالیا تحصیل کنند.

اخذ ویزای تحصیلی در کدام کشور ها فرآیند ساده‌تری دارد؟
ارسال نظر