اختصاص ۳۰۰ میلیون پیامک به وزارت بهداشت برای پیشگیری کرونا

وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت:« با توجه به شروع طرح بسیج ملی مدیریت بیماری کرونا، نسبت به برقراری ارتباط دوسویه رایگان تلفن اینترنتی با سرشماره ۴۰۳۰ برای ۶۰ هزار مراقب سلامت و بهورز در سطح کشور و اختصاص حداقل ۳۰۰ میلیون پیامک به سرشماره ۱۰۰۰۳۵ وزارت بهداشت برای پیشگیری و مراقبت خانوارها اقدام لازم صورت پذیرد.»

اختصاص ۳۰۰ میلیون پیامک به وزارت بهداشت برای پیشگیری کرونا
ارسال نظر