محدودیت های تردد در طرح فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا ۲۰ فروردین ادامه دارد

ادامه محدودیت های تردد طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین

محدودیت های تردد در طرح فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا ۲۰ فروردین ادامه دارد

قیمت خودرو داخلی

حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص اجرای محدودیت تردد در طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت: اگر فردی بومی یک شهر و ساکن آنجا باشد مجاز به ورود به آن شهر است اما ورود افراد غیر بومی به شهرها مجاز نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خروج افراد غیر بومی از شهرها محدودیتی ندارد، عنوان کرد: خواهش ما این است که مردم برگشت خود را تسریع کنند، اگر به سفرهای نوروزی رفتند یا به هردلیل مسافرت رفته اند، بازگردند.

دبیر کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین درخصوص محدودیت تردد انواع خودروها در جاده های سراسر کشور توضیح داد: تردد خودروهای امدادی درمانی نظامی و انتظامی حامل بار، کالاها و مایحتاج مردم و سوخت شامل محدودیت نمی شود. همچنین فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و پایانه های اتوبوسی بین شهری بر اساس پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های وزارت بهداشت به صورت محدود فعال خواهند بود.

قاسمی همچنین خاطرنشان کرد: محدودیتی در تردد بین دو استان البرز و تهران وجود ندارد همچنین در صورت جدا بودن محل سکونت و محل کار بین دو استان، افراد می توانند با ارائه مدارک تردد کنند.

قاسمی در پایان اظهار کرد: براساس اظهارات رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسه این ستاد، فعلا محدودیت های اعمال شده در طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین اعمال خواهد شد .

ارسال نظر