همکاری نهادهای علمی برای غربالگری اخبار کرونا

رسانه کلیک - شبکه‌ای به منظور غربالگری اخبار کرونا توسط انجمن ژنتیک ایران و با همکاری متخصصان و اساتید ژنتیک در راستای جلوگیری از انتشار اخبار بدون پشتوانه علمی، تشکیل شده است.

همکاری نهادهای علمی برای غربالگری اخبار کرونا

به منظور ایجاد زیرساختی برای هماهنگی بیشتر مراکز و نهادهای تصمیم گیرنده‌ی حوزه زیستی در مبحث مقابله با ویروس کرونا، گروهی متشکل از انستیتو پاستور، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری، انجمن‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی، میکروب شناسی و ویروس شناسی توسط انجمن علمی ژنتیک ایران تشکیل شده است که در آن اطلاعات و آخرین اخبار کرونا ابتدا بازبینی شده و در صورت داشتن صحت علمی منتشر خواهند شد.

این گروه متشکل از کارشناسان بالینی، ویروس شناس، متخصص ژنتیک است که در اوایل امسال و با هدف تولید محتوای مرتبط با ویروس کرونا به‌عنوان یک مرجع علمی برای هماهنگی و یک صدایی در اطلاع رسانی درباره این ویروس شروع به کار کرده است. این اقدام در راستای حذف اخبار جعلی و بی‌پشتوانه علمی اجتماعی و جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست به مخاطبان صورت گرفته است.

انجمن ژنتیک به عنوان کارگزار تشکیل این گروه موظف شده است تا اطلاعات موثق در خصوص کرونا را بعد از بررسی صحت در اختیار عموم قرار دهد و از انتشار اطلاعات غلط ممانعت به عمل آورد.

این شبکه با نام «گام» برای اطلاع رسانی منطقی در خصوص ویروس کرونا از دیدگاه علمی است که مردم می‌توانند اطلاعات موثق از طریق آن دریافت نمایند.

انجمن علمی ژنتیک در راستای تکمیل و بهبود این شبکه از انجمن های علمی، در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی برای همکاری با این شبکه دعوت به عمل آورد.

ارسال نظر