تقویت سیستم ایمنی بدن با مدیتیشن

نتایج یک تحقیق جدید از سوی محققان، تاثیر تقویت سیستم ایمنی بدن با مدیتیشن را به اثبات رساند.

تقویت سیستم ایمنی بدن با مدیتیشن

به گفته محققان انجام مدیتیشن در سطح شدید، عملکرد درونی سیستم ایمنی بدن را به میزان چشمگیری تقویت می‌کند.

به نقل از مدیسن نت، این یافته به دنبال تجزیه و تحلیل نمونه خونی گرفته شده قبل و بعد از مدیتیشن، از فعالیت ژنتیکی در بین بیش از ۱۰۰ مرد و زن بوده است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مدیتیشن فعالیت صدها ژن را که به طور مستقیم در تنظیم پاسخ ایمنی نقش دارند، افزایش می‌دهد.

البته محققان تاکید کردند که مطالعه آن‌ها شامل جلسات مدیتیشن روزانه ۱۰ ساعته بود که به مدت 8 روز متوالی در سکوت کامل انجام شد. در دنیای واقعی، اکثر مردم به سختی می‌توانند آن روش‌ها را تکرار کنند.

ویجایندران چاندران، نویسنده این مطالعه از دانشگاه فلوریدا گفت: «با این حال یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیتیشن می‌تواند نقش مهمی در درمان بیماری‌های مختلف مرتبط با ضعف سیستم ایمنی داشته باشد.»

این مطالعه شامل ۱۰۶ مرد و زن، با میانگین سنی ۴۰ سال بود.

نمونه خون از همه شرکت‌کنندگان در چندین نوبت گرفته شد: 5 تا 8 هفته قبل از شروع مدیتیشن، درست قبل از شروع مدیتیشن و 3 ماه پس از تکمیل مدیتیشن. در مدت مدیتیشن 8 روزه، همه شرکت‌کنندگان غذاهای گیاهی مصرف و از یک برنامه خواب منظم پیروی کردند.

نتایج نشان داد 3 ماه پس از پایان دوره، محققان افزایشی در فعالیت شامل ۲۲۰ ژن مرتبط با سیستم ایمنی، از جمله ۶۸ ژن درگیر در فعالیتی موسوم به سیگنال‌دهی اینترفرون پیدا کردند.

نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند که با توجه به اینکه پروتئین‌های اینترفرون به طور موثر به عنوان محرک‌های سیستم ایمنی عمل می‌کنند، چنین سیگنال‌هایی می‌تواند برای ایجاد یک دفاع موثر در برابر مشکلات مختلف سلامت از جمله سرطان، بیماری ام‌اس یا حتی کووید ۱۹ مهم باشد.

محققان معتقدند این یافته‌ها نشان می‌دهد که مدیتیشن می‌تواند روزی به عنوان درمان‌های رفتاری طراحی شده برای حفظ سلامت مغز و اصلاح بیماری‌های عصبی غیر قابل برگشت فعلی تبدیل شود.

منبع: مهر

ارسال نظر