درمان بافت های قلب با استفاده از چسب فعال شده!

رسانه کلیک - محققان به تازگی موفق به ایجاد تکنولوژی جدیدی با استفاده از چسب شده اند که می تواند به درمان بافت های قلب و سایر بافت های بدن کمک کند.

درمان بافت های قلب با استفاده از چسب فعال شده!

دانشمندان دانشگاه ججیانگ چین موفق به ایجاد تکنولوژی جدیدی توسط چسب شده اند که می تواند به درمان بافت های قلب و سایر بافت های بدن کمک کند. اگرچه این موضوع هنوز روی انسان آزمایش نشده؛ با این حال این آزمایش برای درمان بافت های قلب حیواناتی از جمله خوک موفقیت آمیز بوده است.

دانشمندان برای اثبات این موضوع، از سوزنی برای ایجاد سوراخ کوچکی در بطن چپ قلب حیوان استفاده کردند. چسب فعال شده نه تنها توانست به سرعت جلوی خونریزی را بگیرد؛ بلکه در آزمایشی که دو هفته بعد روی این حیوان انجام شد، هیچ اثری از تراوش چسب یافت نشد و زخم نیز التهاب بسیار اندکی پیدا کرده بود.

این چسب فعال شده مخصوص، ترکیبی از آب و پلیمرها و در اصل ژلی پروتئین مانند است که با استفاده از نور فرابنفش فعال شده است. در این آزمایش، چسب فعال شده با بافت های بیولوژیکی اطراف واکنش داده و پیوستگی های شیمیایی ایجاد می کند که موجب بسته شدن زخم می شود. با گذشت زمان نیز این چسب جذب بدن می شود.

محققان طی گزارشی که توضیحات بیشتری درباره این آزمایش می داد اظهار داشتند:

خونریزی غیرقابل کنترل مشکلی جدی در روند بسیاری از جراحی ها به شمار می رود. عوامل بندآورنده خون موجود در بازار نیز به علت چسبندگی اندک به بافت های خیس و متحرک، نمی توانند چندان خوب عمل کنند. به همین علت ما از ماده چسبناک فتو ری اکتیوی استفاده کردیم که همانند ترکیب ماتریکس برون یاخته ای است. این شیوه بهبود می تواند تا فشار خون 290 میلی متر جیوه مقاومت کند.

به استناد محققان، هیچ محصول دیگری در بازار قادر نیست مشابه این چسب فعال شده خونریزی قلبی را به سرعت بند بیاورد. اقدام بعدی این تحقیق هنوز مشخص نیست؛ اما به احتمال زیاد این آزمایش ها قرار است روی انسان نیز انجام شود.

خوشبختانه محققان دانشگاه ججیانگ تنها محققانی نیستند که روی چنین پروژه ای کار می کنند. تیمی از محققان آمریکایی و استرالیایی نیز طی پروژه دیگری در حال تولید چسب قوی مخصوص جراحی هستند که Me Tro نام داشته و قرار است برای جلوگیری از خونریزی مورد استفاده قرار بگیرد. این دانشمندان امیدوارند بتوانند روزی از این محصول به جای بخیه نیز استفاده نمایند.

به احتمال زیاد فاصله چندانی تا راهیابی تکنولوژی های این چنینی به بیمارستان ها باقی نمانده است.

ارسال نظر