آیا ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس نشان از حیات بیگانه دارد؟

محققان سال 2017 و 2018 نیز از وجود آمونیوم، کربن و ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس خبر دادند. با اینکه تا به حال هیچ مدرک محکمی دال بر وجود حیات بیگانه روی سرس به دست نیامده، اما مجموعه جدید در نوع خود بسیار جالب‌توجه است.

آیا ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس نشان از حیات بیگانه دارد؟

کشف ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس

سیاره کوتوله سِرِس (Ceres) بزرگ‌ترین جرم در کمربند اصلی سیارکی منظومه شمسی و یکی از جالب‌ترین سیارک‌ها بوده که چند سالی است نظر محققان را به خود جلب کرده است. اخیرا شواهدی از ترکیب‌های آلی اجزای سازنده حیات کربنی روی سطح کشف شده که به احتمال زیاد از دل یک سفره زیرزمینی عمیق روی سطح آمده‌اند.

محققان سال 2017 و 2018 نیز از وجود آمونیوم، کربن و ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس خبر دادند. با اینکه تا به حال هیچ مدرک محکمی دال بر وجود حیات بیگانه روی سرس به دست نیامده، اما مجموعه جدید در نوع خود بسیار جالب‌توجه است.

همچنین بخوانید: ماهیت هسته داخلی زمین با تصورات کنونی ما مغایرت دارد

مطالعه جدید روی مواد درخشان گودال اُروارا (Urvara) در نیمکره جنوبی سرس تمرکز دارد. ظاهرا این سیاره کوتوله فاقد هسته مذاب و یک منبع حرارتی مهم است. لذا آنچه به مایع نگه‌داشتن آب در مخازن زیرسطحی کمک شایانی کرده، احتمالا وجود مقدار زیادی نمک است. چنین محیطی به لحاظ نظری می‌تواند میزبان حیات میکروبی باشد.

ترکیبات آلی در سطح سیارک سرس

محققان با بررسی عمر گودال اروارا و دهانه صاف و هموار آن به این نتیجه رسیده‌اند که مواد آلی و نمک‌ها نه به خاطر حرارت ناشی از برخورد با دهانه، بلکه به سبب فرایندهای زمین‌شناسی مثل برآمدگی‌ها یا شکاف‌ها، روی سطح سرس پدیدار شده‌اند.

محققان در این مقاله می‌نویسند: «این نخستین کشف از مواد پر از ترکیبات آلی خارج از منطقه ارنوتت و نواحی پیرامونی آن است. نتایج ما این فرضیه را تقویت می‌کند که سِرِس حتی در دوره‌های اخیر از نظر ژئولوژیک هم یک سیاره فعال بوده و هست و نمک‌ها و ترکیبات غنی از مواد آلی در تغییر و تحولات آن نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

ارسال نظر