حضور ۱۶ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی کیو اس

در آخرین رتبه‌بندی کیو اس، ۱۶ دانشگاه از ایران در ۱۹ حوزه موضوعی حضور دارند که این تعداد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۱۳ و ۱۵ دانشگاه بوده است.

حضور ۱۶ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی کیو اس

دکتر سید احمد فاضل‌زاده، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، گفت: پایگاه رتبه‌بندی کیو اس سیزدهمین دوره رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان را منتشر کرد. این رتبه‌بندی در ۵۴ موضوع در قالب ۵ حیطه کلی موضوعی اعلام شده است. از ایران، ۷۹ گروه آموزشی از ۱۶ دانشگاه در ۱۹ حوزه موضوعی حضور دارند.

فاضل‌زاده اظهار کرد: رتبه‌بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز انگلستان انجام می‌شود. یکی از رتبه‌بندی‌های مهمی که این پایگاه به صورت سالانه انجام می‌دهد، ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است.

وی افزود: رتبه‌بندی موضوعی کیو اس بر اساس ۵ شاخص بررسی شهرت دانشگاه، ارزیابی کارفرمایان و فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی که شامل تعداد استنادها به ازای هر مقاله، شاخص h-index و شبکه همکاری بین‌المللی دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد، این شاخص‌ها هر کدام با وزنی متناسب با هر حوزه موضوعی، جهت معرفی بهترین دانشگاه‌ها مشخص می‌شوند. بخشی از اطلاعات مورد نیاز رتبه‌بندی موضوعی کیو اس از طریق پایگاه استنادی اسکوپوس و بخش دیگر نیز از اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها به دست می‌آید.

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، در این رتبه‌بندی دانشگاه­‌های جهان در ۵۴ موضوع در قالب ۵ حیطه کلی هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

فاضل زاده گفت: در این رتبه‌بندی که بر اساس ۵ حیطه کلی هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت صورت پذیرفته است، دانشگاه‌های ایران همانند سال‌های پیش در سه حیطه مهندسی و فناوری، پزشکی و علوم زیستی و علوم طبیعی دارای رتبه در بین دانشگاه‌های برتر دنیا شده‌اند که نتایج آن در جدول قابل مشاهده است.

رئیس ISC در ادامه گفت: همان‌طور که در جدول زیر دیده می­‌شود، در حوزه کلی مهندسی و فناوری در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳ دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران حضور دارند.

در حوزه کلی پزشکی و علوم زیستی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، پزشکی مشهد، پزشکی شیراز و دانشگاه تهران حضور دارند.

در حوزه کلی علوم طبیعی شاهد حضور دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف هستیم که توانسته‌اند در این رتبه بندی حضور داشته باشند.

در این رتبه بندی که بر اساس ۵۴ موضوع مورد ارزیابی می‌شود، ۱۶ دانشگاه از ایران در ۱۹ حوزه موضوعی حضور دارند که این تعداد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۱۳ و ۱۵ دانشگاه بوده است. جدول زیر دانشگاه‌های حاضر در رتبه‌­بندی ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد.

جدول زیر جایگاه دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های مختلف موضوعی را نشان می‌دهد:

تعداد گروه‌های آموزشی که از دانشگاه‌های کشور در حوزه‌های مختلف رتبه‌بندی موضوعی کیو اس در سال­‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حضور دارند، در جدول زیر نشان داده شده است:

منبع: آخرین خبر

ارسال نظر