نامه رییس جمهور به 48 سازمان برای همکاری با کسب و کارهای فضایی

وی با اشاره به لزوم آزادسازی داده ها و اطلاعات دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن کسب و کارها، افزود: ما در بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، بر لزوم آزادسازی داده های دستگاه های دولتی تاکید کرده ایم تا این اطلاعات در اختیار کسب و کارها قرار گرفته و بتوان از آنها، خدمات دریافت کرد.

نامه رییس جمهور به 48 سازمان برای همکاری با کسب و کارهای فضایی

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه های این سازمان برای توسعه کسب و کارهای حوزه فضایی عنوان کرد: دولت باید بسترهای قانونی را برای شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه در کشور فراهم کرده و موانع موجود را رفع کند.

وی با اشاره به لزوم آزادسازی داده ها و اطلاعات دستگاه های دولتی برای در اختیار گذاشتن کسب و کارها، افزود: ما در بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، بر لزوم آزادسازی داده های دستگاه های دولتی تاکید کرده ایم تا این اطلاعات در اختیار کسب و کارها قرار گرفته و بتوان از آنها، خدمات دریافت کرد.

رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه هم اکنون داده های فضایی در کل دنیا، توانسته در کاهش هزینه های کشاورزی نقش آفرینی کند، اظهار کرد: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که داده های فضایی و خدمات کسب و کارهای فضاپایه در این زمینه، در افزایش تولید و رشد اقتصاد کشاورزی نقش آفرینی کرده است.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه به دنبال برگزاری جلسه با سازمان های مرتبط برای تعامل در حوزه کسب و کارهای فضاپایه هستیم، ادامه داد: در این زمینه ۴۸ سازمان دولتی که مصرف کننده مستقیم داده های ماهواره های سنجشی هستند، شناسایی شده اند و همین اتفاق در حال شکل گیری برای خدمات ماهواره های مخابراتی نیز است.

وی با بیان اینکه این دستگاه ها باید بستر را برای شکل گیری کسب و کارها باز کنند، بیان کرد: در این زمینه نامه‌ ای به رییس جمهور ارسال کردیم و خواستار تعامل این سازمان ها به عنوان حاکمیت برای بسترسازی کسب و کارهای فضاپایه شدیم. رییس جمهور نیز این نامه را به سازمانها ارجاع داده و بر لزوم همکاری و تعامل آنها در این باره تاکید کردند.

براری ادامه داد: در زمینه ماهواره های سنجشی و مخابراتی، ۵ اولویت برای شکل گیری کسب و کارها پیگیری می شود. باید در این حوزه نگاه از جنس کارفرمایی به سمت ارائه خدمات تغییر کند و دستگاه هایی مانند وزارت کشاورزی، سازمان های محیط زیست و مدیریت بحران، از این خدمات استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در فضای ترویجی در حال معرفی کسب و کارهای فضاپایه هستیم و برای جا نماندن از تکنولوژی های مرتبط با فناوری فضایی باید برای ایجاد این کسب و کارها بسترسازی کنیم، اظهار داشت: در توسعه کسب و کارهای حوزه ICT خلا داشتیم و به دلیل آنکه دولت مجوز نسل سوم موبایل را با تاخیر داد، در این حوزه نسبت به سایر کشورها، دچار شکاف شدیم و کسب و کارهای خارجی بازار داخل را در اختیار گرفتند.

رییس سازمان فضایی ایران اضافه کرد: در بخش فناوری فضایی هم اکنون شکاف نسبت به سایر کشورها، حداقل است و در صورتی که موانع کسب و کارهای فضاپایه برداشته و به موقع مجوز فعالیت به کسب و کارها داده شود، می توان امیدوار بود که بازار در اختیار خودمان باشد.

وی با بیان اینکه آژانس فضایی اروپا در حال حمایت از ۵۰۰ استارتاپ حوزه فضایی است، گفت: ما نیز باید در کشور کسب و کارهای فضاپایه را شکل دهیم تا مردم بتوانند خدمات باکیفیت و ارزان دریافت کنند.

براری با تاکید براینکه نباید کل مطالبات جامعه از بخش فضایی کشور، پرتاب ماهواره باشد، تصریح کرد: باید توسعه فناوری به سمت حل مشکلات جامعه و خدمات دهی به مردم برود و کاربردهای فناوری فضایی برای مردم ملموس باشد.

معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: هم اکنون داده های رایگان فضایی در اختیار سازمان ها است، اما مورد استفاده قرار نمی گیرد. اما فقط مطالبه جامعه این است که چرا ماهواره به فضا پرتاب نمی شود.

ارسال نظر