علوم فضایی به کتب درسی اول و دوم متوسطه وارد می شود

وی اظهار داشت: این تفاهم‌ نامه در راستای آشنا شدن دانش‌ آموزان با تکنولوژی‌ های فضایی و ترغیب بیشتر آنها برای تحصیل در اینگونه رشته‌ ها است. به طور حتم یکی از موضوعات پررنگ در این زمینه عینی بودن آن است.

علوم فضایی به کتب درسی اول و دوم متوسطه وارد می شود

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ فاطمه مهاجرانی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به امضای تفاهم‌ نامه میان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان فضایی ایران عنوان کرد: یکی از ویژگی‌ های سازمان‌ هایی که می‌ توانند خودشان را سازمان‌ های مترقی معرفی کنند، میزان تعاملی است که با شرکا یا سازمان‌ های بیرونی دارند، در همین راستا مرکز ما بر اساس دستور وزیر مبنی بر کمک به مدارس تیزهوشان، شروع به رایزنی با سازمان های مختلف از جمله سازمان فضایی ایران کرد.

وی اظهار داشت: این تفاهم‌ نامه در راستای آشنا شدن دانش‌ آموزان با تکنولوژی‌ های فضایی و ترغیب بیشتر آنها برای تحصیل در اینگونه رشته‌ ها است. به طور حتم یکی از موضوعات پررنگ در این زمینه عینی بودن آن است.

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان به نحوه همکاری با سازمان فضایی ایران و ورود این سازمان به سیستم آموزشی اشاره کرد و افزود: در این حوزه‌ برگزاری المپیاد، جشنواره‌ ها، رویدادها و نیز تولید کتب تکمیلی را خواهیم داشت که به دانش‌ آموزان کمک می ‎کند تا توانایی‌ های علمی و معرفتی‌ شان بیشتر شود و از این رو این تفاهم نامه اخذ شده است.

مهاجرانی ادامه داد: آشنایی و آگاهی در این حوزه به صورت فوق برنامه وارد بحث آموزش می‌ شود؛ مضاف بر آن زمانی که ما بتوانیم کتب تکمیلی را با کمک سازمان فضایی تولید کنیم در کتب درسی هم وارد خواهد شد.

وی در خصوص ورود علوم فضایی به کتب درسی افزود: این اقدام در مقاطع متوسطه اول و دوم صورت خواهد گرفت و امیدواریم اولین رویداد مشترکمان را در هفته فضا با کمک دوستانمان در سازمان فضایی برگزار ‌کنیم.

رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان با اشاره به استقبال سازمان فضایی ایران برای ورود به بحث آموزشی دانش‌ آموزان یادآور شد: آنها واکنش بسیار مثبت و خوبی داشتند و حیف است که آموزش و پرورش از ظرفیت‌ های این چنینی کم استفاده کند، این سازمان بسیار با ما همراه بوده و حتی مشتاق‌ تر از ما جلو آمد.

ارسال نظر