حمایت پیشگامان از استارتاپ‌ها

رسانه کلیک - شرکت پیشگامان به منظور حمایت از استارتاپ‌ها، پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، ثبت شرکت می‌کند و بعد از آن شروع به جذب سرمایه‌گذار می‌کند.

حمایت پیشگامان از استارتاپ‌ها

به منظور جذب ایده‌های نو و تشکیل تیم‌هایی، این شرکت، مرحله پیش‌شتاب‌دهی را برگزار می‌کند که به مدت دو ماه کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کند. در این کلاس‌ها مشاوره و منتورینگ صورت می‌گیرد. پس از پایان دوره، یک سری فیلترهایی وجود دارد که اگر تیم‌ها از این فیلترها عبور کنند، وارد مرحله شتاب‌دهی می‌شوند. مرحله شتاب‌دهی مرحله‌ای شش ماهه است.

در اواسط دوره شتاب‌دهی اگر تیم پیشرفت خوبی داشته باشد، یک شرکت به نام آن تیم، ثبت می‌شود و جذب سرمایه و سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد. مزیت این شرکت این است که این شرکت از زیرمجموعه‌های شرکت پیشگامان است، در نتیجه برای جذب سرمایه گزار مشکلی ندارد.

ارسال نظر