موبایل اصلی و تقلبی در ایران قابل تشخیص شد

رسانه کلیک –  شرکت گمرک ایران شرایطی فراهم کرده  است تا علاوه بر ارائه خدمات ۲۴ ساعته بتواند خدمات کلیدی از جمله امکان تشخیص موبایل اصل از تقلبی و تشخیص کالاهای اصلی را به مشتریان عرضه کند.

موبایل اصلی و تقلبی در ایران قابل تشخیص شد
ارسال نظر