عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای انتخاب شد

رسانه کلیک - محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای تعیین شد.

عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای انتخاب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود درخواست تعیین عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و مالی متقاضیان دریافت اپراتور ماهواره ای را بررسی کرد.

بر اساس بند ۶-۱ کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای مصوب جلسه شماره ۲۶۲ این کمیسیون، محمدحسن انتظاری معاون سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران به عنوان عضو صاحب نظر در این کمیته تعیین شد.

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی است. وی مدیر پروژه ماهواره مصباح بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهر ماه امسال (جلسه ۲۶۲) ، کلیات صدور مجوز و نحوه فعالیت اپراتور ماهواره ای در کشور را تصویب کرد که طبق آن، این اپراتور باید تا ۱۰ سال دیگر، در موقعیت مداری ایران، خدمات دهد.

ارسال نظر