غایبان بزرگی به دولت الکترونیکی متصل نشده اند

وی عنوان کرد: غایبان بزرگی هنوز به این سیستم متصل نشده اند در حالی که باید شفافگر اقتصاد باشند.

غایبان بزرگی به دولت الکترونیکی متصل نشده اند

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با اشاره به حضور روز گذشته خود در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد در مورد پروژه دولت الکترونیکی، در توییتر نوشت: در کمیسیون صنایع مجلس، گزارشی از پیشرفت دولت الکترونیکی را ارائه کردم.

وی عنوان کرد: غایبان بزرگی هنوز به این سیستم متصل نشده اند در حالی که باید شفافگر اقتصاد باشند.

وزیر ارتباطات افزود: شفاف سازی اساسی با اصلاح فرآیندها صورت می گیرد تا دیگر امکان فساد وجود نداشته باشد نه آنکه پس از رخ دادن، تازه به خود بیاییم.

ارسال نظر