عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

در بخشی از حکم صادر شده از سوی وزیر ارتباطات، آمده است: «جناب آقای سید میعاد صالحی، نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت عضو غیرموظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب می‌ کنم.»

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی، سید میعاد صالحی را به‌ عنوان عضو غیرموظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، منصوب کرد.

در بخشی از حکم صادر شده از سوی وزیر ارتباطات، آمده است: «جناب آقای سید میعاد صالحی، نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و با استناد به ماده ۱۵ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت عضو غیرموظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب می‌ کنم.»

ارسال نظر