جهش تولید محور پیشبرد برنامه‌های دستگاه‌های وزارت ارتباطات در سال جاری

رسانه کلیک - در نخستین جلسه شواری معاونان وزارت ارتباطات در سال 99، تصویب برنامه های وزارت ارتباطات در سال جاری با محوریت جهش تولید مورد تاکید قرار گرفت.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با نامگذاری سال 99 به عنوان «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های سال به عنوان خط مشی حرکت در سال جاری، برنامه‌های مصوب و تکالیف قانونی وزارت ارتباطات با موضوع جهش تولید در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار نخستین جلسه سال ۱۳۹۹ شورای معاونان وزارت ارتباطات قرار گرفت.

جهش تولید محور پیشبرد برنامه‌های دستگاه‌های وزارت ارتباطات در سال جاری

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با نامگذاری سال 99 به عنوان «جهش تولید» توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست های سال به عنوان خط مشی حرکت در سال جاری، برنامه‌های مصوب و تکالیف قانونی وزارت ارتباطات با موضوع جهش تولید در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار نخستین جلسه سال ۱۳۹۹ شورای معاونان وزارت ارتباطات قرار گرفت.

در این جلسه، برنامه‌ریزی و تمرکز بر تکالیف مهم و پروژه‌های خاص مرتبط با جهش تولید توسط وزیر ارتباطات مورد تأکید قرار گرفت.
ضرورت تبیین نقش وزارت ارتباطات به عنوان فراهم‌کننده زیرساخت ارتباطی کل کشور در موضوع جهش تولید، تشکیل کمیته‌ای برای تدوین برنامه‌ها و اعلام آمادگی وزارت ارتباطات برای تعامل با سایر بخش‌های تولید کشور برای رفع مشکلات و تسهیل امور مربوط، تدوین استراتژی‌های رفع مشکلات تولید و پر کردن خلا های احتمالی در حوزه تولیدات مورد نیاز بازار کشور، برخی از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در نخستین جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات، تهیه برنامه اقدام جهش تولید در محصولات فعلی بخش فاوا و محصولات فناوری‌های نوظهور، ایجاد هم راستایی فعالیت های مورد نظر با برنامه‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و حداکثرسازی تأثیر محسوس نتایج اقدام‌ها بر زندگی مردم از سایر نکاتی بود که در این جلسه مورد نظر قرار گرفت.

بر اساس همین گزارش، پس از بررسی ابعاد موضوع از جنبه‌های سیاست‌گذاری، راهبردی و اجرایی- عملیاتی مقرر شد در جلسات بعدی نظرات و پیشنهاد اعضای شورای معاونان دریافت و برنامه‌های وزارت ارتباطات بر این مبنا بازبینی و تکمیل و برای اجرا ابلاغ شود.

ارسال نظر