کشمون با جذب سرمایه جدید به راه خود ادامه می‌دهد

رسانه کلیک - کشمون راند جدیدی از سرمایه را از شرکت پرسال و یک سرمایه‌گذار فرشته دریافت کرد. بدین ترتیب کشمون دوباره مهر تاییدی بر این موضوع که یکی از استراتاپ‌های خوب حوزه کشاوری است زد.

کشمون با جذب سرمایه جدید به راه خود ادامه می‌دهد

صبح امروز کشمون از جذب سرمایه جدید خبر داد. تیتر این خبر عبارت بود از بهار کشمون و جدب سرمایه جدید که در ادامه می‌خوانید.

محمد قائم‌پناه بنیانگذار کشمون در مورد برنامه کشمون برای هزینه‌ این سرمایه، گفت: «برنامه اول ما تقویت بخش صادرات کشمون است. با سرمایه دریافت شده و همچنین با پتانسیل‌ و نتورک سرمایه‌گذاران جدید کشمون به دنبال تقویت بخش صادرات کشمون هستیم. دومین برنامه کشمون پس از جذب این سرمایه تکمیل سبد محصولات کشمون است. پس از این محصولات کشاورزی بیشتری را از کشاورزان استان‌های مختلق در کشمون ارائه خواهیم کرد.»

بنیانگذار کشمون دغدغه‌های مشترک محیط زیستی را عامل نزدیک شدن کشمون و سرمایه‌گذاران جدید اعلام کرد و گفت: «مسئولیت اجتماعی هم در کشمون و هم در پرسال بسیار پررنگ است. از این رو دیدیم که انگار این دو مجموعه زاویه دید و مسیر مشترکی را طی می‌کنند و این اشتراکات در جذب این سرمایه نقش داشت. برای کشمون مهم است که کشاورز از فروش محصول خود سود بیشتری حاصل کند و این موضوع در انتخاب سرمایه‌گذار اهمیت دازد چون سرمایه‌گذار هم باید از این زاویه به کشمون و کشاورزان نگاه کند.»

در رابطه با میزان سرمایه جذب شده توسط کشمونطبق گفته ها میزان سرمایه‌گذاری انجام شده محرمانه است ولی خبرها حکایت از این دارند که راند جدید سرمایه کشمون چندین برابر سرمایه جذب شده مرحله بذری بوده است.

ارسال نظر