۴۰ دستگاه اجرایی دولتی یک ماه فرصت دارند که الکترونیک و غیرحضوری شوند

رسانه کلیک - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از غیرحضوری شدن ۴۰ سرویس پرکاربرد از دستگاه اجرایی دولتی تا یک ماه آینده و به دستور رئیس جمهور خبر داد.

۴۰ دستگاه اجرایی دولتی یک ماه فرصت دارند که الکترونیک و غیرحضوری شوند

رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: با دستور رئیس جمهور حدود ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه اجرایی دولتی باید ظرف مدت یک ماه، الکترونیکی و غیر حضوری شود.

وی گفت: انتخاب خدمات بر اساس اولویت تعداد مراجعه، آمادگی الکترونیکی دستگاه و حذف مراجعه حضوری است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری از این خدمات تا حد خوبی فراهم است، ادامه داد: مشکل استقرار و مقاومت حوزه های کسب و کار است که تلاش می شود اکثر این ۴۰ خدمت، الکترونیکی شوند.

ارسال نظر