۳ داروی موثر در کرونا در کمیته علمی مقابله با کرونا بررسی خواهند شد

رسانه کلیک - طبق اظهارات دکتر مصطفی قانعی قرار است که در جلسه بعدی کمیته علمی مقابله با کرونا تاثیر سه داروی موثر بر بیماری کرونا مطرح شود تا مورد بررسی قرار گیرند.

۳ داروی موثر در کرونا در کمیته علمی مقابله با کرونا بررسی خواهند شد

به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا در استان تهران عنوان کرد: یک الی دو مورد از موارد داروهای گیاهی هستند که در جلسه کمیته طرح خواهد شد و نتیجه مشخص می‌شود که در کجا و چگونه مورد استفاده قرار بگیرد.

به گفته قانعی، در جلسه‌های کمیته علمی هفته‌های گذشته مواردی دارویی مطرح شد که به دلیل ضعف شیوه انجام هیچکدام قبول نشد و مورد تایید کمیته قرار نگرفت.

قانعی در خصوص داروهایی که در کمیته علمی مطرح می‌شوند، گفت: بسیاری از داروها در این کمیته مطرح می‌شود که بعد از بررسی‌ها تاثیر گذاری روی کرونا ندارند از این رو در این پروسه حذف می‌شوند.

ارسال نظر