توزیع کنتورهای هوشمند گاز از سال آینده به صورت اقساطی

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز درباره نصب کنتور‌های هوشمند و پرداخت هزینه کنتور‌های غیرهوشمند، توضیحاتی را مطرح کرد.

توزیع کنتورهای هوشمند گاز از سال آینده به صورت اقساطی

کنتورهای هوشمند گاز از سال آینده به فروش می‌رسد

نورموسوی مدیر امور گازرسانی شرکت گاز گفت: «مسئولیت توزیع کنتورهای هوشمند گاز فقط حدود سه هفته است که به مدیریت امور گازرسانی محول شده؛ تاکنون اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز به صورت گسترده انجام نشده و فقط در حد پژوهش در واحد پژوهش و واحد IT شرکت ملی گاز پیش رفته است.»

پرمصرف‌ها در اولویت هستند

به گفته او، مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز، بهره بردار این طرح محسوب می‌شود و پس از برطرف شدن ایراداتی که از سوی دو واحد دیگر این شرکت به آن اعلام شده، به دنبال پیمانکاران بخش خصوصی خواهد بود تا نصب کنتور‌های هوشمند در بخش مشترکان جزء و عمده با اولویت پرمصرف‌ها را از اوایل سال ۱۴۰۱، عملیاتی کند.

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز می‌گوید، تاکنون کنتور‌های هوشمند گاز به صورت کاربردی در کشور نصب نشده‌اند و فقط ۱۵ عدد کنتور با هدف پژوهشی به مرحله نصب رسیده و در خصوص پرداخت هزینه کنتورهای غیرهوشمند نیز، با توجه به مصوبه شرکت ملی گاز، اشتراک پذیری کنتور‌های رده ۶ و ۱۰ فقط برای افراد نیازمند با تشخیص شرکت‌های گاز استانی، قابل انجام است، ولی برای انبوه سازی و مجتمع سازی که امکان پرداخت تقسیطی را ندارند، مجاز نیست.

خرید اقساطی کنتور هوشمند گاز

هزینه کنتور برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند، رایگان است و برای افراد دیگری نیز که از طریق نهاد‌های حمایتی دیگر معرفی شوند، امکان پرداخت تقسیطی وجود دارد.

طبق بند «د» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت اقساطی هزینه نصب کنتورهای گاز، فقط برای کنتورهای هوشمند امکان پذیر است که به گفته مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز، هنوز در مرحله پژوهشی قرار دارد؛ اقساطی بودن پرداخت هزینه نصب کنتورهای هوشمند گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

فارغ از بحث پرداخت اقساطی، موضوع نصب کنتور‌های هوشمند گاز، از سال ۱۳۹۹ وارد قانون بودجه شد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در محدوده بررسی‌ها، شرکت ملی گاز ایران در دولت دوازدهم هیچ‌گونه اقدامی جهت اجرای مفاد حکم بند «د» تبصره ۱۵ قانون بودجه نکرده و با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری انجام شده توسط دیوان محاسبات، نسبت به ارائه پاسخ استنکاف کرده است.

همچنین بخوانید: هوشمندسازی قرائت کنتور برق با کد QR

منبع: اقتصادآنلاین

ارسال نظر