لیست کلمات کلیدی منفی‌ در گوگل ادز

کمپانی گوگل اعلام کرد که هم‌اکنون، با تغییراتی که در گوگل ادز انجام شده است، کاربران می‌توانند لیست کلمات کلیدی منفی‌ای را که قبلا از آن استفاده کرده‌اند، در سطح اکانت داشته باشند و در چندین کمپین اعمال کنند.

لیست کلمات کلیدی منفی‌ در گوگل ادز

تا پیش از این استفاده از لیست کلمات کلیدی (کلماتی که میخواهیم اگر جزئی از جستجوی کاربر بود، تبلیغ ما در آن نمایش داده نشود، حتی اگر باقی کلمات عبارت جستجو شده، کلمات موردنظر ما باشد) تنها در یک کمپین و به صورت تنظیم تک‌به‌تک ممکن بود چرا که نوع ذخیره این لیست، کمپین‌محور بود؛ اما حالا، با اکانت‌محور شدن لیست و امکان تبدیل آن به لیستی ثابت که می‌توان در سراسر اکانت و برای کمپین‌های مختلف از آن استفاده کرد، کار کاربران بسیار راحت شده است.

تبلیغ‌کنندگان هم‌اکنون برای جلوگیری از دریافت ایمپرشن یا کلیک‌های ناخواسته روی کلمات کلیدی خاص در چندین کمپین، می‌توانند یک لیست ثابت از کلمات کلیدی منفی در سطح اکانت خود ایجاد، و سپس آن را در کمپین‌های مرتبط اعمال کنند. این کار شما را از اضافه کردن این کلمات در کمیپن‌ها به صورت تک‌به‌تک بی‌نیاز کرده و مدیریت تغییراتی را که می‌خواهید در آینده روی کلمات کلیدی منفی خود در بین کمپین‌ها اعمال کنید آسان‌تر می‌کند.

با ایجاد لیست کلمات کلیدی منفی، مجموعه‌ای از عبارات نامرتبط خاص را برای نمایش تبلیغات برند خود مسدود می‌کنید تا تمرکز اصلی کمپین، روی کلمات کلیدی‌ای که برای تبلیغات انتخاب کرده‌اید باشد. این امر، تبلیغات کاربران را راحت‌تر به مخاطبان مورد نظرشان می‌رساند و نهایتا، نرخ کانورژن بهتری برای آن‌‌ها می‌سازد. تنظیم این لیست در سطح اکانت، همچنین باعث صرفه‌جویی در زمان تبلیغ‌کنندگانی می‌شود که در یک اکانت کاربری، چندین کمپین را مدیریت می‌کنند.

منبع: دی‌ام برد

ارسال نظر