زیست‌حسگر تشخیص سرطان پروستات طراحی و ساخته شد

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، موفق به طراحی و ساخت زیست‌حسگری جدید برای تشخیص سرطان پروستات شدند.

زیست‌حسگر تشخیص سرطان پروستات طراحی و ساخته شد

طراحی و ساخت زیست‌حسگرِ نوریِ میکروفلوئیدی تشخیص سرطان پروستات در نتیجه یافته‌های رساله دکتر مونا سروش، دانشجوی سابق رشته بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران با راهنمایی هدایت‌اله قورچیان استاد گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران محقق شده است.
قورچیان درباره اهمیت این تحقیقات اظهار کرد: سرطان پروستات از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان محسوب می‌شود و تشخیص به‌موقع آن از اهمیت بالایی دارد.
این استاد گروه بیوفیزیک دانشگاه تهران درباره زیست‌حسگر جدید طراحی‌شده برای تشخیص سرطان پروستات، گفت: این زیست‌حسگر ابزاری برای شناسایی غلظت یک مولکولِ زیستی در سرم بیمارانِ مبتلا به سرطان پروستات است.

وی افزود: در زیست‌حسگر ساخته شده توسط محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، از فناوری‌های نانو به‌ویژه نانوذرات طلا استفاده شده است.

قورچیان ادامه داد: در این پژوهش، نانوذرات طلا ساخته و سپس مولکول‌های آنتی‌بادی با روش‌های شیمیایی به نانوذرات متصل شدند. در اثر اتصالِ مولکولِ آنتی‌بادی با مولکول نشانگرِ سرطان، یک پیام نوری ایجاد می‌شود که با گیرنده‌های نوری قابل دریافت است.

استاد دانشگاه تهران درباره مزیت‌های این زیست‌حسگر، خاطرنشان کرد: این حسگر در مقایسه با نمونه‌های ساخته‌شدۀ قبلی، با حساسیت و دقت بالاتر سرطان پروستات را تشخیص می‌دهد.
قورچیان در پایان بیان داشت: این روش نوین قابلیت آن را دارد که برای غربالگری سرطان پروستات مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: آخرین خبر

ارسال نظر