مدیران بخش های مختلف همراه اول منصوب شدند

رسانه کلیک - همراه اول از چند انتصاب جدید در مجموعه مدیران خود خبر داد.

مدیران بخش های مختلف همراه اول منصوب شدند

به گزارش کلیک به نقل از روابط عمومی همراه اول؛ با صدور احکامی از سوی مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول، آقایان مهندس محمدحسین صفایی به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه سرمایه گذاری، مهندس یاسر رضاخواه به عنوان مشاور مدیرعامل در امور شرکت ها، مهندس بابک قالیچی به عنوان مدیرکل فروش سازمانی، مهندس محمدحسین مرسلی به عنوان مدیرکل سرمایه گذاری در معاونت راهبرد و مهندس نعیم جاوید به عنوان مدیرکل محصولات و خدمات همراه اول منصوب شدند.

ارسال نظر