با اجزای تشکیل دهنده صنعت گردشگری آشنا شوید

رسانه کلیک - اجزای تشکیل دهنده صنعت گردشگری که نقش بسیار پررنگی در موفقیت این صنعت دارند، شامل جاذبه‌های گردشگری و  تسهیلات و خدمات گردشگری هستند.

با اجزای تشکیل دهنده صنعت گردشگری آشنا شوید

هر پدیده یا عامل انگیزشی که موجب جذابیت در مقصد باشد و منجر به مسافرت فرد یا افرادی از نقاط مختلف به مقصد گردشگری شود نوعی جاذبه است.

جاذبه‌ها در صنعت گردشگری به دو گروه اصلی طبیعی و فرهنگی تقسیم می‌شوند، که هر کدام از این انواع گروه‌های متنوع و مختلفی از جاذبه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

جاذبه‌های طبیعی شامل پدیده‌هایی هستند که انسان دخالتی در به وجود آمدن آنها ندارد، اما جاذبه‌های فرهنگی با تفکرات انسانی و در نتیجه تلاش آدمی به وجود آمده است.

وجود جاذبه‌ها در صنعت گردشگری از مهم ترین عوامل سفر به یک مقصد خاص است، جاذبه‌های گردشگری با توجه به ویژگی‌های خاصی خود، می‌توانند گردشگران را از کشورهای مختلف و سرزمین های دور به سمت خود جذب کنند.

جاذبه گردشگری هر قدر متنوع،منحصر بفرد و جذاب باشد ازقدرت جذب بیشتری برخوردار است و در نتیجه حوزه نفوذ وسیع تری را به خود اختصاص خواهد داد، به حدی اهمیت جاذبه‌های گردشگری بالاست که، بقای امکانات اقامتی و پذیرائی و صنایع دستی نیز به وجود آنها بستگی دارد.

ممکن است در یک محل تنها یک جاذبه یا مجموعه‌ای از جاذبه‌ها وجود داشته باشد، اما در هر صورت شناخت رابطه بین انواع جاذبه‌های گوناگون از مهم ترین مراحل توسعه صنعت گردشگری است .

جاذبه‌های گردشگری با توجه به تنوع، منحصربفرد بودن، درجه اعتبار و سندیت، ارتباط و مجاورت با سایر جاذبه‌ها، در دسترس بودن، زنده بودن و موقعیت استقرار، دارای اهمیت متفاوتی هستند، که باعث افزایش انگیزه سفر در گردشگران است .

خدمات گردشگری

خدمات گردشگری به مجموعه زیرساخت‌های حمل و نقل، اقامت، پذیرائی، تفریح و خدمات جانبی مربوط به صنعت گردشگری گفته می‌شود. در کنار زیرساخت‌ها، سلسله فعالیت‌های خدماتی وجود دارند که به صورت غیر مستقیم در در صنعت گردشگری به ارائه خدمات می پردازند.

وجود زیر ساخت‌ها در خدمات گردشگری یکی از بنیادی‌ترین انواع عرضه در صنعت گردشگری هستند که بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان به همراه دارند، آنچه در توسعه زیرساخت ها و فعالیت‌های گردشگری بسیار مورد اهمیت است، استفاده جامعه میزبان از این زیر ساخت ها است. چرا که بسیاری از این زیرساخت‌ها با هدف توسعه گردشگری ایجاد می‌شوند، اما مردم ساکن در جامعه میزبان هم از این امکانات استفاده می‌کنند و می‌توان به جرأت گفت که؛ توسعه صنعت گردشگری منجر به توسعه فرابخشی، بویژه در مناطق روستایی می‌شود و میزان رضایت مردم بومی از زندگی را افزایش خواهد داد، همچنین از مهم‌ترین منافع توسعه مناسب و اصولی زیرساخت‌های گردشگری، استفاده از آنها در حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی‌ها است.

در نتیجه وجود جاذبه‌های گردشگری در یک منطقه از شروط لازم برای فعالیت‌های مربوط به آن بوده، اما کافی نیست. شرط لازم و اساسی وجود زیر ساخت رفاهی و همچنین وجود سیستم حمل و نقل و شبکه راه‌های استاندارد است، که بتواند نیازهای مسافران را در حد مطلوب برآورده سازد.

ارسال نظر