راه حلی برای کاهش ابتلا به مالاریا

مالاریلا یک بیماری ویرانگر است که به خاطر گزیدن پشه ها اتفاق می افتد. اما ممکن است راهی برای کاهش و جلوگیری از گسترش این بیماری وجود داشته باشد. 

دانشمندان با استفاده از یک ابزار ویرایش ژنتیکی جدید شناخته شده به عنوان CRISPR / Cas9 ، توانستند ژن پشه ها را به گونه ای اصلاح کنند که در برابر ویروس مالاریا از خود مقاومت نشان دهند. 

به گزارش کلیک، وقتی این اصلاح ژنتیکی انجام گردید، به پشه ها امکان جفت گیری داده شد و مشاهده شد که 99 درصد از نوزادان فاقد ویروس مالاریا می باشند. این کار واقعا یک قدم رو به جلوی بزرگ برای کنترل ژنتیکی بیماری مالاریا می باشد.ولی این شیوه هم مشکلات خاص خود را دارد. مثلا وقتی پشه ای که اصلاح ژنتیکی شده است برای بار دوم در دنیای بیرون جفت گیری می کند تنها 50 درصد نوزادانش فاقد ویروس مالاریا هستند. چرا که در جفت گیری جدید نوزادان یک ژن را از مادر خود و یک ژن را از پدر خود به ارث می برند.


طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، مالاریا در سال گذشته بیش از نیم میلیون نفر را در سرتاسر دنیا کشته است که بیشتر در کشورهای کم درآمد آفریقایی و کشورهای در حال توسعه بوده است. از سال 2000 تا کنون استفاده از داروهای جدید، تجهیزات حفاظتی و تغییرات زیست محیطی مرگ و میر ناشی از مالاریا را تا 50 درصد کاهش داده است اما این بیماری هنوز هم مشکل بزرگ و جدی برای مردم جهان است.


البته دانشمندان پس از چنین پیشرفت بزرگی امیدوارند در آینده بتوانند مشکل این بیماری خطرناک را کنترل کنند.بدون دیدگاه