اختراع دستگاه تقویت عضلانی چند کاره

جواد الوانی، مخترع «دستگاه توان بخشی ایستادن با سیستم چند کاره»  گفت: این دستگاه برای افراد ضایعه نخاعی، ام اسی ها، سالمندان و افرادی که سکته مغزی شده اند، کاربرد دارد.

به گزارش کلیک، وی با بیان اینکه این دستگاه به تقویت سیستم حرکتی و عضلات ۴سر زانو کمک می کند، اظهار داشت: با استفاده مداوم این دستگاه توسط افراد، عضلاتشان تقویت شده و در نهایت منجر به ایستادن و حرکت کردن کامل آنها می شود.

به گفته وی، این دستگاه به صورت اتوماتیک کار می کند و در صورت استفاده مداوم توسط بیمار، بهبودی وی، حاصل خواهد شد.

الوانی با بیان اینکه نمونه این دستگاه که به صورت اتوماتیک باشد در دنیا وجود ندارد، گفت: تمام دستگاههایی که برای معلولان و ناتوانان جسمی حرکتی استفاده می شود دستی هستند، به همین دلیل برخی از بیمارن جسمی حرکتی نمی توانند با این دستگاههای دستی کار کنند.

وی با بیان اینکه در این دستگاه اتوماتیک موتوری کار گذاشته ایم تا برای افرادی که ضعف عضلانی دارند قابل کاربرد باشد، گفت: چنین دستگاههایی می تواند در مراکز بهزیستی برای ناتوانان جسمی حرکتی قابل کاربرد باشد.

الوانی با بیان اینکه در حال حاضر یک نمونه از این دستگاه ساخته شده است، اظهار داشت: عمدتا ساخت چنین سیستمی می تواند سفارشی باشد تا بر اساس وزن، نوع بیماری و… طراحی و ساخته شود.

منبع : مهربدون دیدگاه