بازی انگری بردز در شهر بارسلونا به صورت واقعی – ویدیو

یک شرکت در کمپین خود بازی انگری بردز را به صورت واقعی باز سازی کرد و بازدیدکنندگان می توانستند لذت این بازی را به صورت واقعی تجربه کنند و همچنین موسیقی این بازی  به صورت زنده اجرا شده است.

 بدون دیدگاه