3 تصور غلط درباره سرطان پروستات

زمانی که یک فرد دچار سرطان پروستات می شود، می توان با استفاده از روش غربالگری به درمان آن بپردازیم، مسئله ی مهم در این رابطه پاک کردن تصورات غلط در رابطه با سرطان پروستات است.
تصور غلط1: PSA (آنتی ژن پروستات) بیشتر در مردان بالای 65 سال آزمایش می شود. اگرچه غربالگری PSA بیشتر برروی مردان بالای 65 سال صورت می گیرد ولی با توجه به تحقیقات صورت گرفته، مشخص شده که مردان جوان نیز دچار سرطان پروستات می شوند. اگر در نتایج آزمایش مردان جوان، علائم وجود سرطان پروستات رویت شود، در این حالت با استفاده از نمونه برداری  درجه سرطان را تشخیص داده و روش درمانی مناسب را برای فرد مبتلا، با توجه به نوع و درجه این سرطان مشخص می کنیم.
تصویر غلط 2: مقدار بالا PSA در آزمایشات همیشه به معنی وجود سرطان پروستات است. گاهی بعضی از شرایط ، باعث بزرگ شدن پروستات غیر سرطانی می شود و همین باعث بالا رفتن مقدار PSA در بدن می شود، در این حالت نمونه برداری می تواند تنها راه مطمن برای تشخیص این نوع سرطان باشد.

تصویر غلط 3: گاهی وجود پروستات باعث می شود بیماران نتوانند ادرار خود را کنترل کنند و همچنین عاملی برای ایجاد تغییر در خلق و خوی جنسی آنها می شود. با توجه به تجربیات بدست آمده، در مراحل اولیه پروستات، فرد مبتلا با تکرر ادارار و نشت ادرار رو به رو است. همواره به یاد داشته باشید سرطان پروستات اغلب از طریق غربالگری اولیه تشخیص داده می شود و اخیرا آزمون دیجیتالی رکتال به عنوان یک روش غربالگری برای این نوع سرطان معرفی شده است. با توجه به آمار افراد مبتلا به سرطان در آمریکا ، بعد از سرطان پوست ، سرطان پروستات شایع ترین سرطان در میان مردان آمریکایی است.بدون دیدگاه