مدیران فناوری اطلاعات در طول روز چه می‎کنند؟!

در روزگاری که مدیران تجارت و ضمانت کنندگان بدهی‎ ها نقش بیشتری را در بازار فناوری به عهده می ‎گیرند، رهبران فناوری اطلاعات تحت فشار زیادی هستند تا ارزششان را به اعضای عالی رتبه‎ این گروه ها اثبات نمایند.

به گزارش کلیک، سایت ZDNet با متخصصان این فن برای دریافت مفهوم رهبری فناوری در تجارت امروز، به گفتگو می‎ نشیند. این که مدیران فناوری اطلاعات در طول روز چه می‎کنند؟ و چرا هنوز یک تجارت موفق به یک مدیر عالی رتبه‎ فناوری اطلاعات نیازمند است؟

ترک تجارت در جهت ایجاد فناوری اطلاعات شناخته شده

ریچارد کوربریج (Richard Corbridge) مدیر فناوری اطلاعات در بنگاهی که مجری خدمات سلامت و ایمنی (HSE) در ایرلند است، نقش مدیر فناوری را، در این دوره‎ انتقال سریع، به رسمیت می‎شناسد. مدیران فناوری به جای این که به سادگی به این بیاندیشند که ممکن است چه ابزار و خدماتی برای افراد مفید باشد، باید چند قدمی دورتر از مرکز داده بایستند و مزایای فناوری‌ اطلاعات شناخته شده را بفروشند!

کوربریج می‎گوید: “امروزه مدیریت موفق فناوری اطلاعات چیزی فراتر از ارتباطی ساده با استراتژی فناوری اطلاعات است. این مسئله ‎ایست که با مردم در ارتباط است و در مورد شفاف بودن عملکرد داخلی و خارجی گروه فناوری از لحاظ کارکردش با باقی مشاغل می ‎باشد.”

به گفته‎ کوربریج مدیران اطلاعاتی که نکته را دریافته‎اند، داخل گروه فناوری و همینطور در همه‎ شرکت، در جهت انجام کارهای گروه ایجاد انگیزه می‎کنند. او می‎گوید: “امروز نقش مدیر فناوری اطلاعات بیشتر از آن که درباره‎ تمرکز بر جزئیات فناوری باشد، رهبری کردن، ارتباط برقرار کردن و الگو بودن است. شما باید قادر باشید با همکارانتان در تعامل بوده، به عقب برگشته و به آنها جهت دهید و مطمئن شوید که مدیران قابل اعتماد پروژه‎ شما اهدافتان را با باقی اعضای شرکت به درستی مطرح می‎کنند. شما نخواهید توانست بخشی از ارائه‎ تجاری باشید مگر آنکه اهداف وسیع تر شرکت را دریابید.”

کوربریج علاوه بر مدیریت فناوری HSE، مدیر اجرایی eHealth در ایرلند هم هست. eHealth موسسه ‎ای می باشد که برای ارائه‎ فناوری مبتکرانه در جهت بهبود مراقبت های سلامتی، تاسیس شده است. درسی که او از ایفای این نقش دوگانه گرفته است به گفته‎ی خودش این می باشد که تعامل با تیم ارشد باید در سطح درستی برقرار گردد.

او اظهار می‎دارد: “نمی ‎توانید انتظار داشته باشید که به عنوان یک مدیر فناوری اطلاعات مترقی با اعضای گروهتان جلسه‎ برگزار نمایید و در آن جلسه تنها در مورد فناوری صحبت کنید. وقتی با اعضای اجرایی گروه دیدار می ‎کنم، باید نظراتم را ارائه کنم، از تصمیمات تجاری پشتیبانی نمایم و اطمینان یابم که برای تحقق اهداف اصلی شرکت کمک می ‎کنم.”

مارک برام ول (Mark Bramwell) مدیر فناوری اطلاعات مدرسه‎ تجارت SAID، مدیر اجرایی دیگری است که اعتقاد دارد رهبران فناوری اطلاعات باید قادر باشند که قدمی فراتر از محدوده‎ امن خود بگذارند و با مجریان برجسته‎ در تمام زمینه‎ها، همکاری کنند. به گفته‎ی “استایل”، برام ول دوست دارد که صریح، شفاف و در مواقع امکان در گفتگو باشد.

او می‎گوید: “امروز نقش مدیر فناوری اطلاعات کمتر مربوط به فناوری و بیشتر ایجاد ارتباطات است. توانایی برقراری ارتباط بین تمام سطوح تجاری نکته‎ اساسی موفقیت است. مدیران باید دانش تصمیم گیری در تمام مسائل تجاری را داشته باشند تا بتوانند با اطلاع کافی راجع به آنها اظهار نظر کنند.”

برام ول نقش مدیر فناوری را بسیار ممتاز می ‎داند. طبیعت جایگاه فناوری امروزی اقتضا می‎ کند که رهبران فناوری اطلاعات نگاهی از بالا به خط مشی عملکردی شرکت داشته باشند. به نظر برام ول رهبران فناوری اطلاعات باید از این نگرش گسترده به عنوان فرصتی برای تشخیص و تاثیر در مسائل بین شرکت های مختلف تجاری در جهت ارتباط بیشتر مردم با بخش های گوناگون استفاده نمایند.

او می‎گوید: “این نقشی بسیار تسهیل کننده است که تنها چندی از مدیران به خوبی از پسش برمی ‎آیند. به نظر من نقش تحصیلات و اطلاعات هم همین قدر اهمیت دارد. اگر کارتان را درست انجام بدهید، نیازی نیست که شخص دیگری از آرمان های شما حمایت کند. باید متعهد باشید و رفتار و گویشی بزرگسالانه داشته باشید. اگر برایتان جا بیافتد که عملکرد تجارت به چه صورت است، خواهید توانست ارزش آن را در تمام زمینه ‎ها نشان دهید.”

تمرکز بر زمانبندی درست به عنوان یک مدیر اطلاعات امروزی

اندرو مارکز (Andrew Marks) مدیر سابق اطلاعات شرکت استخراج نفت تولو (Tullow Oil) می‎ گوید رهبران برجسته‎ فناوری اطلاعات زمان خود را به 3 بخش تقسیم می ‎کنند. 60 درصد زمان مدیر فناوری اطلاعات باید برای مسائل مردم از جمله ارتباطات، مشاوره و شبکه صرف شود. یک چهارم از این زمان باید به بهبود علایق تجاری شامل استراتژی، راهبری و انتقال دیجیتالی اختصاص یابد. 10 یا 15 درصد باقیمانده از زمان کاری رهبر فناوری اطلاعات باید به مسائل اجرایی مدیریت اختصاص پیدا کند مثلاً این که اطمینان یابند که طرح ها طبق برنامه عملی می ‎شوند و متقاعد گردد که تعهدات بخش خدمات، مطابق پیش بینی‎ ها اجرا می ‎گردند.

زمانبندی مارکز قابل توجه است او هیچ زمانی را برای اداره‎ روزانه‎ فناوری اطلاعات در نظر نگرفته ‎است! توضیحی که ارائه می‎ دهد این است که یک مدیر موفق فناوری اطلاعات از مسائل عملیاتی اجتناب می ‎ورزد و این مسئولیت ها را به جانشینان قابل اعتماد می‎سپارد.

به گفته‎ی ماکز: “عملکرد فناوری اطلاعات در صورت ایفای نقش مواجهه‎ بیرونی توسط مدیرانش، تحقق بیشتری خواهد یافت. برای اینکه این اتفاق بیفتد مدیر فناوری به گروهی عالی نیازمند است که قابل اعتماد باشند و بتوانند روی وظایف روزمره‎ مرتبط با بهبود تجارت و مدیریت اجرا کار کنند.”

به نظر مارکز اصل اساسی در مورد مشخصه‎ عمده‎ مدیر فناوری امروزی ایفای نقش در حیطه‎ توانایی ‎های نرم است. علی رغم این که تعداد اندکی از رهبران کنونی فناوری اطلاعات (15 درصد) قدرت تشخیص تغییر موازنه بین سیستم نظارتی و مدیریت مردمی را دارند، باید ارتباط برقرارکنندگانی عالی باشند.

مارکز اظهار می‎کند: “یک مدیر فناوری امروزی نسبت به مدیری سنتی باید برون گرایی بیشتری داشته باشد. برای رسیدن به موفقیت نیاز است که شما شخصیتی متعهد تر داشته باشید و اطمینان یابید که از ایفای این نقش خسته نخواهید شد.”

کریس چندلر (Chris Chandler) رئیس آموزش استخدام نیروی متخصص مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ال.ای فاس (LA Fosse Associates) با این نظر موافق است که از وقتی که نقش رهبر فناوری اطلاعات تنها مدیریت پیش ‎بینی تقاضای مشتریان داخلی شرکت ها بوده، زمان زیادی سپری شده است. با تکیه بر شواهدی که از شرکت خودش در دست است او به جای تمرکز بر مسائل روزمره، تعصب در کارآفرینی را به مدیران این فن، پیشنهاد می‎کند.

چندلر می‎گوید: “با وجود نوآوری‌ های فناوری و دیجیتال که یکی از سه هدف استراتژیک شناخته شده در بیشتر شرکت ها هستند، نقش مدیر فناوری بیشتر به تحقیق و تشخیص فناوری های نوینی بر می‎گردد که توانایی انتقال بین تداوم تجارت و عملکرد تجارت را دارند. مدیران اطلاعات و مدیران فناوری که امروزه موسسات به دنبال آنها هستند باید توانایی نوآوری، اختلال و عملکرد به صورت یک کارگشای عملیاتی را داشته باشند. در پی آن، مدیران اطلاعات زمان بسیار زیادی را صرف پژوهش در این زمینه می ‎نمایند که فناوری های آینده چه هستند و بهترین روش معرفی آنها چیست؟”بدون دیدگاه