اعلام آمادگی انجمن اینترنت استرالیا برای پایان دادن به شکاف دیجیتالی

انجمن اینترنت استرالیا که نماینده صنفی کاربران اینترنت است، برای پایان دادن به شکاف دیجیتالی کشور به اداره دیجیتال سازی دولت فدرال پیشنهاد همکاری داده است.به گزارش کلیک، بنا به گفته لری پیتون مدیر عامل جامعه اینترنت استرالیا، بین کسانی که به اینترنت دسترسی دارند و کسانی که هنوز به اینترنت متصل نشدند به اصطلاح شکاف دیجیتالی وجود دارد.
اخیرا پیتون، مدیر عامل انجمن اینترنت استرالیا با پائول شلتر، رییس اداره دیجیتال سازی دیدار و اعلام کرد که این اداره راهی طولانی طی کرده تا به این جایگاه رسیده و در ادامه افزود: «از تمایل آقای شلتر برای همکاری با ما و دیگر گروه های جامعه مدنی بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم.»
پیتون اشاره کرد که سال 2016 سال ملی فراگیری دیجیتال است و باید مطمئن شد که تمام افراد از مزایای فعالیت این اداره بهره مند شوند. وی افزود: «ایجاد سیستم های آنلاین برای انجام امور دولتی یک طرف قضیه است ولی این سیستم ها صرفا زمانی به طور موفقیت میز کار خواهند کرد که مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند و توانایی استفاده از آن را دنیز اشته باشند.»
بنا به گفته پیتون، در پی بازدید اخیر یکی از متخصصین مدعو خارجی و تاکید وی به نقطه ضعف بالقوه ناشی از حرکت به سمت ارائه آنلاین خدمات دولتی، نگرانی جامعه اینترنت استرالیا افزایش یافت. در واقع پیام او این بود که در این کار هم بازنده و هم برنده وجود دارد. ارائه آنلاین خدمات برای افرادی که دسترسی به اینترنت و فهم استفاده از خدمات دیجیتالی دارند عالی است ولی گروه های محروم و افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند در دریافت خدمات اساسی دولت با مشکل مواجه می شوند.
با توجه به اظهارات آقای پیتون،ما به دنبال این هستیم تا مطمئن شویم که منافع جامعه در این موضوع در نظر گرفته میشوند و اینکه این موضوع صرفا به روشی برای صرفه جویی در هزینه ادارات دولتی تبدیل نشود.
جامعه اینترنت استرالیا یکی از سازمان های متعددی است که از سال ملی فراگیری دیجیتال حمایت می‌کند و یکی از طرح های ابتکاری شرکت اینفاکس چینچ است که از طرف شرکت پست استرالیا پشتیبانی مالی می شود.
منبع: iTWireبدون دیدگاه