بهترین شرکت های ارائه دهنده اینترنت معرفی شدند

شبکه سنجش سرعت اینترنت، آماری را بر اساس نتایج کاربران ارائه داد و شرکت هایی که پر سرعت ترین خدمات اینترنتی را در دی ماه امسال در اختیار کاریران قرار داده اند، به ترتیب در بخش های مختلف معرفی شدند.

به گزارش کلیک، در بخش 128 کیلوبیت آریاشاتل و مخابرات فارس، در 256 کیلو بیت آسیاتک و آریاشاتل و در 512 کیلوبیت پارس آنلاین، سروش رسانه و شبکه گستر پیام آوران کویر پرسرعت ترین خدمات اینترنتی را ارائه داده اند. در بخش 512 کیلوبیت از شرکت های گسترش ارتباطات مبنا، مخابرات همدان و مخابرات فارس نیز نام برده شده است.

اما در حوزه یک مگابیتی، شرکت های داده پردازی رسپینا، پارس آنلاین و سروش رسانه در جایگاه اول تا سوم قرار دارند. شرکت های رهانت زنجان، مخابرات آذربایجان شرقی، آریاشاتل، رایانه دانش گلستان، بزرگ‌ نت آریا و مخابرات فارس دیگر ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت در این بخش بودند.

شرکت های شبکه گستر پیام آوران کویر، مخابرات خوزستان و عصر انتقال داده های جایگاه اول تا سوم حوزه اینترنت دو مگابیتی را به خود اختصاص داده اند. دیگر ارائه دهندگان پرسرعت بخش دو مگابیتی شرکت های نداگستر صبا (صبانت) و شرکت فناوری متانت سپاهان، رایانه دانش گلستان، بزرگ نت آریا و آریا شاتل هستند.یک دیدگاه

هخامنش سعیدی

ی جوری می نوشتین بفمیم منظور کدوم ISP هس٫ الان پارس آنلاین و نخل و پیشگامان کویر کدومان؟