استقبال کاربران از تکنولوژی های هوشمند درون بدن

علاقه روز افزون افراد به استفاده از تجهیزات تکنولوژیک درون بدن، سرعت پیشرفت تکنولوژی بیشتری را می طلبد و باعث تولید محصولات جدید تری در آینده نزدیک می شود.

به گزارش کلیک، طبق تحقیقات انجام شده از هر ده فردی که مورد مطالعه قرار گرفتند هشت نفر از آن ها اظهار کردند مایلند از تکنولوژی هایی استفاده کنند که توانایی های شناختی و درک حسی آنها را ازقبیل توانایی های دیداری و شنیداری و قابلیت های حافظه شان را افزایش دهد و بیش از نیمی از افراد خواستار بهبود توانایی های ارتباطی خود بودند ویک نفر از هر سه مورد مایل بود از تجهیزاتی بر روی بدنشان استفاده کنند که اطلاعات اینترنت را به صورت دیداری یا شنیداری برایشان فراهم کند.

2015-Newest-Smart-Wearable-Device-Intelligent-Finger-ring-Body-Response-Import-3D-Operation-Bluetooth-Mouse
هم اکنون مصرف کنندگان با کمک تجهیزاتی که بر بدن آنها قرار می گیرد، سلامت و تندرستی خود را بهبود می بخشند اما با این وجود این تجهیزات برای بعضی ها از نظر ظاهری، بدون جذابیت است و ممکن است در بعضی موارد استفاده از آن بیهوده باشد و مانع این شود که مصرف کنندگان بتوانند همه فعالیت های روزانه خود را انجام دهند.
برطبق نظرسنجی های انجام شده، بعضی از مصرف کنندگان تمایل داشتند که از این تجهیزات در داخل بدن شان استفاده کنند.
گزارشات هم چنین حاکی از9 گرایش دیگر در بین مصرف کنندگان است.
مایکل بورن سرپرست گروه تحقیقاتمعتقد است،ت بعضی ازاین گرایش ها، فوق مدرن به نظر می رسد اما علاقه مصرف کنندگان به الگوهای تعاملی جدید از قبیل AL و واقعیت مجازی VR به اندازه علاقه شان به جایگ ذاری اینترنت در دیوار منازل یا حتی در بدن است. و این بدان معناست که در آینده ای نزدیک شاهد دگرگونی محصولات و صنایع هستیم.

منبع: insiderبدون دیدگاه