تلفن همراه خود رابه پنل خورشیدی تبدیل کنید

آیا تا به حال پبه این فکر کرده اید که برای شارز تلفن همراه خود از انرژی خورشیدی استفاده کنید؟

به گزارش کلیک، یک شرکت نوپا از دانشگاه MIT پوششی شفاف ساخته که سطوح را به پنل های خورشیدی تبدیل می کند.

ساز و کار
معمولا پنل های خورشیدی فوتون های اشعه های خورشیدی را جذب و آنها را به برق تبدیل می کنند. این پنل ها معمولا به رنگ سیاه هستند؛ زیرا مواد تیره تر نور مرئی بیشتری را جذب می کنند. ایده پنل های شفاف معمولا به این خاطر که اساسا هیچ نور مرئی را جذب نمی کنند (و آنها را فقط از خود عبور می دهند) کنار گذاشته می شود.

psc0216_nx_one-giant-leap1

فناوری
شرکت انرژی Ubiquitous از زیرمجموعه های دانشگاه MIT، پوششی از مولکول های آلی ساخته که اشعه فرابنفش و مادون قرمز خورشید را جذب می کند. از آنجایی که این نور در محدوده مرئی برای انسان ها قرار ندارد، این پوشش شفاف به نظر می رسد. این مواد به عنوان یک نیمه هادی نیز عمل می کنند: با برخورد فوتون ها و تحریک الکترون ها، جریان الکتریکی ایجاد می شود که انرژی مورد نیاز دستگاه را تامین می کند.

نتیجه
به گفته بنیانگذار شرکت مایلز بار، می توان این پوشش را روی هر چیزی مانند ساعت های هوشمند، تلفن ها، پنچره ها و حتی ماشین ها قرار داد و آن را به یک منبع الکتریسته تبدیل کرد. او پیش بینی می کند وقتی این فناوری به مرحله بلوغش برسد می تواند انرژی خورشیدی را با راندمان ده درصدی به الکتریسته تبدیل کند. دو سوم صنایع قابلیت استفاده از پنل های خورشیدی را دارند.

منبع:techradarبدون دیدگاه