کشف جسمی در فاصله ۵ میلیارد سال نوری از زمین

دانشمندان جسمی را در اطراف یک سیاه چاله که ۵ میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد اندازه گیری کردند. ساختار آن نشان دهنده قابلیت های فن آوری مدرن بوده و ممکن است به محققان درک بهتری از ساختارهای مختلف در جهان ارائه کند.

به گزارش کلیک، در این مطالعه محققان روی یک ساختار در منطقه درونی یک دوراختر متمرکز شدند. انرژی یک دوراختر با توجه به صفحه گرم در حال چرخش در اطراف یک سیاه چاله با سرعت بالا که از آن ساطع می شود بوده و جرمی معادل یک میلیارد ستاره دارد.

به طور خاص، محققان موفق به اندازه گیری لبه داخلی صفحه در حال چرخش در اطراف دوراختر Q2237+0305 ، معروف به “صلیب اینشتین،” از طریق مطالعه تغییرات در روشنایی چهار تصویر مختلف از دوراختر شدند. این تصاویر به لطف آزمایش همگرایی گرانش نوری (OGLE) و پروژه لنز گرانشی زمان بین المللی (GLITP) به دست آمدند.

جورج جیمنز ویسنته، یکی از این پژوهشگران در طی انتشار خبر گفت: ” موفقیت این کار ما را قادر به تشخیص یک ساختار در لبه داخلی مانند یک صفحه کوچک در چنین فاصله بزرگی، به لطف اثر لنز گرانشی کرده است”. “این امر می تواند معادل تشخیص یک سکه یورو در فاصله ای بیش از ۱۰۰،۰۰۰ کیلومتر باشد.”

در آینده، امکان تشخیص وقایع با بزرگنمایی بالا ناشی از اثر لنز گرانشی می تواند به هزاران دوراختر اعمال شود.

منبع: scienceworldreportبدون دیدگاه