خورشید ساخته دست بشر

خورشید ساخته دست بشر که در چین مورد آزمایش قرار گرفت موفق شد گرمایی را با حرارت ۱۵۰ میلیون درجه تولید کند.

به گزارش کلیک، دستگاه توکاماک (دستگاه محصور سازی پلاسما) ابر رسانای پیشرفته، یک خورشید مصنوعی است که توسط موسسه علوم فیزیک آکادمی علوم طراحی و ساخته شده است، توانست به مدت صد و دو ثانیه این دمای بسیار زیاد را تولید کند.

این خورشید مصنوعی می تواند انرژی پاک نامحدودی را برای نیروگاه های حرارتی فراهم کند.

زو جانیِن، عضو آکادمی فیزیک مهندسی چین در مصاحبه‌ای آنلاین با روزنامه People Daily اذعان کرد که نور و گرمای این خورشید مصنوعی توسط با ایزوتوپ رادیواکتیو هیدروژن یعنی دوتریوم و تریتیوم تامین می‌شود.

این دو ایزوتوپ در طول فرآیند ترکیب شدن در یک اتم هلیوم میزان فوق العاده زیادی از انرژی را تولید می‌کند؛ خورشید مصنوعی بر پایه همین فرآیند ساخته شده است

منبع: business-standardبدون دیدگاه