نشانه های تکامل که هنوز در بدن ما پیدا است

 

این که بدن انسان چطور در سیر انتخاب طبیعی تکامل پیدا کرده هنوز هم پیدا است. در این رابطه می توان به چند ناحیه از بدن اشاره کرد که بازمانده گذشته ما هستند. قسمت هایی که نه به دلیل نیاز ما بلکه به دلیل نیاز نیاکان ما هنوز در بدن وجود دارند.

به گزارش کلیک، یکی از مشخص ترین این ویژگی ها استخوان وسط مچ است که وقتی انگشت های شصت و وسط دست خود را به هم برسانید و مچ را به سمت بدن خم کنید نمایان می شود. در حالی که این استخوان کاربردی برای انسان امروزی ندارد و در ده تا پانزده درصد افراد از بین رفته است اما در گذشته کمک می کرده راحت تر به اطراف حرکت کنیم.

نمونه دیگر ماهیچه های گوش بیرونی است که هنوز با استفاده از الکترود قابل شناسایی هستند. آزمایش ها نشان می دهد چطور این ماهیچه ها هنوز تلاش می کنند که گوش را به سمت صدای بلندی که شنیده می شود بچرخانند.

بازمانده بعدی حالتی است که مور مور می شویم. وقتی هوا سرد است ماهیچه های کوچک منقبض شده و مو های بدن را راست می کنند و باعث می شوند سطح پوست حالت دانه دانه بگیرد. در حیوانات این حالت جا برای عایق کردن بدن در برابر سرما را افزایش می دهد اما برای انسان نقشی در گرم کردن ندارد. همچنین این حالت به آدرنالین و پاسخ به تهدیدات و نزاع نیز مربوط است زیرا به حیوان کمک می کند بزرگ تر به نظر بیاید. این موضوع توضیح می دهد که چرا گاهی احساسات باعث می شوند دچار حس مور مور شدگی شویم.

منبع : ibtimes



بدون دیدگاه