افزایش فروش جهانی تلفن های هوشمند

فروش جهانی تلفن‌های هوشمند  به رشد فزاینده خود ادامه می‌دهد.

به گزارش کلیک، طبق آمار ارائه شده از سوی موسسه GFK (موسسه پژوهشی آلمانی)که مربوط به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ است، ۳۶۸ میلیون دستگاه گوشی هوشمند در این زمان فروخته شده است. در سال ۲۰۱۵ فروش گوشی‌های هوشمند بیش از ۱۳۰۰ میلیون دستگاه بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۴ حدود ۷ درصد و در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۴ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.

بیشترین رشد فروش گوشی‌های هوشمند در بازارهای در حال توسعه آسیا بوده است  که در سه چهارم رشد ۲۱ درصدی داشته است. هند ثابت کرده است که خودش به تنهایی می‌‌تواند نقش اساسی در فروش جهانی ایفا کند زیرا رشد سالانه ۳۴ درصدی را می‌توان در بازارهای این شرکت مشاهده کرد و در چین به ازای هر دو گوشی که در جهان فروخته می‌شود، یک دستگاه گوشی فروخته می‌شود.

در  منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در سه ماهه چهارم ۱۲ درصد رشد مشاهده شده است، در حالی که در بازار آمریکا میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۳ درصدی مواجه بوده است و میزان فروش در بازار اروپای غربی با رشد ناچیز ۵ درصدی همراه بوده است.

شرکت GFK که در زمینه اطلاعات مربوط به بازارها تحقیق می‌کند، رشد ۷ درصدی فروش گوشی‌های هوشمند تا پایان سال ۲۰۱۶ را پیش بینی کرده است.

منبع: mysinchewبدون دیدگاه