افزایش ۱۰ برابری ظرفیت اینترنت کشور

به گفته مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت شبکه اینترنت داخل کشور تا پایان دولت یازدهم، ۱۰ برابر افزایش می یابد.

به گزارش کلیک، محمود خسروی افزود: از ابتدای دولت تاکنون ظرفیت شبکه انتقال زیرساخت ارتباطی کشور ۱۰ برابر شده و ظرفیت شبکه IP داخلی نیز به ۷ برابر رقم اولیه، افزایش یافته است. در همین حال ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل نیز به همین نسبت افزایش یافته است.

خسروی تاکید کرد: اگر این ظرفیت سازی انجام نمی شد، امروز شاهد قفل شدن شبکه ارتباطی کشور بودیم، با سیاست های مدنظر وزارت ارتباطات برای سال ۹۵ و نیز تا پایان دولت یازدهم، ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت در حوزه پهنای باند، IP و شبکه انتقال، تا ۱۰ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

وی توضیح داد: اقدامات مقدماتی در این زمینه انجام شده و همچنان نیز این اقدامات ادامه خواهد داشت.

منبع : isnaبدون دیدگاه